Edmund Hopfer

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Z archiwum rodziny
Źródło: Z archiwum artysty
Źródło: Z archiwum artysty
Źródło: Z archiwum artysty

(1923-1998) – Olsztyński lekarz laryngolog, malarz amator (preferowane: farby akwarelowe i olejne), fotografik

Biografia

Urodził się w 1923 r. w Warszawie. Tam też ukończył Akademię Medyczną specjalizując się na kierunku laryngologia. Po ukończeniu studiów osiadł w Olsztynie. Przez większość swego zawodowego życia związany był z lecznictwem kolejowym. Był ordynatorem w pododdziale laryngologii w Szpitalu Kolejowym, pracował w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika, a także w przychodni kolejowej. Zaczął amatorsko uprawiać malarstwo od 1970 r. Zmarł 26 stycznia 1998 roku w Olsztynie.

Wystawy

Swoje prace swoje wystawił m.in. w Wojewódzkim Domu Kultury w Olsztynie. W 1980 r. jego prace eksponowano na wystawie zbiorowej (wraz z Wacławem Babickim, Zygmuntem Krassowskim, Wacławem Krukowskim), zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Historii Medycyny Oddział w Olsztynie w II Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki w Olsztynie (wernisaż – 17 października 1980 r.)

Twórczość

Hopfer uprawiał malarstwo akwarelowe oraz olejne, posługując się prostymi technikami artystycznymi. Malował przede wszystkim sceny rodzajowe, w większości prace niewielkich rozmiarów. Jego obrazy wykazują podobieństwo do dzieł impresjonistów, charakteryzują się jednak również wyrazistością i wymową widoczną w malowidłach ekspresjonistów a nawet prymitywistów. Rysunek postaci na obrazach Hopfera cechuje prostota, całość – odznacza się świeżością ujęcia oraz pewną naiwnością, ogólnie epatowała smutkiem. Edmund Hopfer zajmował się również fotografią kolorową. Już na przełomie lat 50. i 60. fotografował na odwracalnych błonach kolorowych wywołując je samodzielnie w domowych warunkach. Wykształcenie chemiczne oraz świetna znajomość języka niemieckiego pozwoliła mu na pionierskie rozwiązania w tym kierunku i rewolucyjne efekty pracy nad fotografią barwną. Wszystkie zachowane prace znajdują się w zbiorach rodziny Hopfera.

Bibliografia

  1. Katalog wystawy malarstwa z okazji VI Zjazdu Lekarzy Warmii i Mazur. – Olsztyn: Polskie Towarzystwo Historii Medycyny ; Klub Międzynarodowej Prasy i Książki, 1980. – S. 3
  2. Archiwum rodziny Edmunda Hopfera.