Plener Plastyki Nieprofesjonalnej Bezledy 1980

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Druga edycja Pleneru Plastyki Nieprofesjonalnej „Bezledy” zorganizowana w dniach 13 lipca – 2 sierpnia 1980 r. w ramach III Wojewódzkiego Pleneru Plastyki Nieprofesjonalnej.

Organizator

Zakładowy Dom Kultury przy Zakładzie Rolnym w Bezledach przy współpracy:

 • Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych
 • Wojewódzkiego Domu Kultury w Olsztynie
 • Zjednoczenia Państwowych Gospodarstw Rolnych w Olsztynie
 • Oddziału Zarządu Głównego Związków Zawodowych Pracowników Rolnych w Olsztynie

Cele

 • umożliwienie twórcom amatorom artystycznej wypowiedzi na temat pejzażu wiejskiego
 • konfrontacja osiągnięć artystycznych amatorów
 • spotkanie z artystami profesjonalnymi w celu konsultacji i podniesienia wiadomości z zakresu plastyki
 • realizacja wystawy poplenerowej
 • uzyskanie 2 prac od każdego uczestnika pleneru, które stanowić miały przyszłą galerię twórczości nieprofesjonalnej w Zakładowym Domu Kultury
 • integracja amatorskiego środowiska artystycznego

Opis

W plenerze uczestniczyło 26 twórców, w tym 3 spoza województwa olsztyńskiego. Tematem pleneru był „Pejzaż wiejski”. Równolegle z plenerem dla dorosłych odbywał się plener-kolonie dla grupy 30 dzieci uzdolnionych plastycznie z terenu Zjednoczenia Państwowych Gospodarstw Rolnych w Olsztynie. Komisarzem organizacyjnym pleneru był Jan Bachar, natomiast komisarzami artystycznymi Aleksander Wydorski i Tadeusz Jakubowski. Opiekę artystyczną nad dziećmi sprawowali: Adam Feczko z Ostródy i Jan Kokoryn ze Szczytna. W czasie trwania pleneru powstało 150 prac olejnych, akwarel, rysunków oraz 3 rzeźby.

Uczestnicy

Jury

Nagrodzeni

Przyznano 13 nagród pieniężnych w wysokości 500 złotych, które otrzymali:

 • Jan Kokoryn ze Szczytna - za całokształt twórczości powstałej na plenerze
 • Henryk Rejbakoz z Olsztyna - za wierność w odtwarzaniu uroków Bezled i pełnienie funkcji starosty pleneru
 • Adam Feczko z Ostródy - za całokształt twórczości powstałej na plenerze
 • Marian Ciunelis z Ostródy - za podjęcie tematu „Praca i trud człowieka”
 • Leon Dymisz z Olsztyna - za przedstawienie uroków Bezled w akwareli
 • Edward Zajkowski z Górowa Iławeckiego - za szczery stosunek do pejzażu i specyficzną jego interpretację
 • Małgorzata Ziemichód z Dziadkowic - za mistrzowskie przedstawienie pejzażu
 • Barbara Banaszkiewicz z Warszawy - za udany debiut na plenerze i pracowitość
 • Kazimierz Napiórkowski ze Szczytna - za ciekawą interpretację pejzażu i poszukiwania twórcze
 • Eugeniusz Szczudło z Miłomłyna - za dużą wrażliwość kolorystyczną i ogromne zaangażowanie w poszukiwaniu nowych możliwości interpretacyjnych
 • Sławomir Figielski z Kozłowa - za oryginalną interpretację pejzażu
 • Jan Gołąbek z Bartoszyc - za ciekawy portret i pejzaż
 • Tadeusz Sosnowski z Sępopola - za ciekawą twórczość rzeźbiarską nawiązującą do twórczości ludowej Warmii i Mazur

Jury postanowiło także przyznać nagrodę komisarza artystycznego pleneru (amfora) Eugeniuszowi Szczudło za odwagę w nowym spojrzeniu na pejzaż wiejski i nagrodę komisarza organizacyjnego pleneru (album) Janowi Kokorynowi za całokształt pracy twórczej i społecznej na plenerze.

Bibliografia

 1. Bachar, Jan: Plenery bezledzkie 1979-2001 : malarstwo, akwarela, gwasz, pastele, rysunek, grafika, rzeźba / Jan Bachar ; [zespół red. Jan Bachar et al.]. - Olsztyn : Edytor „Wers”, 2002.
 2. Śrutkowski, Tomasz: Plener malarski w Bezledach / Tomasz Śrutkowski //„Gazeta Olsztyńska”. – 1980, nr 165, s. 6.