Bohdan Kurowski

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

(1933 – 2009) – dziennikarz, publicysta, krytyk teatralny, dramaturg, działacz społeczny (pseud. Ryszard Boski)

Biografia

Urodził się 2 maja 1933 roku w Mołodecznie (obecnie Białoruś).

Ojciec Bohdana Kurowskiego, Witold Kurowski, był oficerem Armii Krajowej i walczył przeciwko hitlerowcom w kampanii wrześniowej, po czym znalazł się w niemieckim oflagu.

W latach 1940-1946 Bohdan Kurowski przebywał wraz z matką Zofią Kurowską, bratem Zbigniewem oraz macochą matki Lucyną Dąbrowską na zesłaniu w Kazachstanie i na Ukrainie.

W roku 1954 ukończył roczną Szkołę Dziennikarską przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich w Warszawie, a w 1962 roku - Wyższą Szkołę Nauk Społecznych, na Wydziale Historyczno – Socjologicznym, przy KC PZPR. Pracę zawodową rozpoczął już w wieku dziewiętnastu lat (w 1952 roku), jako dziennikarz wrocławskiej „Gazety Robotniczej”, a następnie „Głosu Olsztyńskiego”, z którego, za namową Henryka Święcickiego, odchodzi w 1956 roku, by współredagować „Warmię i Mazury” (1956 – 1957), a następnie objąć funkcję zastępcy redaktora naczelnego w „Panoramie Północy” (1957 – 1959 oraz 1962 – 1972).

W roku 1956 był jednym z członków-współzałożycieli Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego „Pojezierze”, a w okresie 1969 – 1981 jego prezesem.

W lutym 1981 roku rozstaje się z „Pojezierzem”.[1]W latach 1973 – 1974 był publicystą „Polityki”. Od 1974 roku do listopada 1982 roku kierował Olsztyńskim Oddziałem Polskiej Agencji „Interpress” przy RSW „Prasa-Książka-Ruch”.

W grudniu 1980 roku wstąpił do NSZZ „Solidarność” i rozpoczął działalność w komisji kultury Regionu Warmińsko-Mazurskiego. W 1985 roku aresztowany za kolportowanie nielegalnych wydawnictw podziemnych. W 1989 roku współorganizował Komitet Obywatelski „Solidarność”. Został także redaktorem naczelnym, wychodzącego na przełomie 1989/1990 roku, „Olsztyńskiego Kuriera Obywatelskiego”[2]

Od 1990 roku inicjator utworzenia w Olsztynie klubu Rotary. Był pierwszym gubernatorem dystryktu polskiego Rotary International (1997-1998), delegatem do Rady Legislacyjnej w latach 1998, 2001 i 2004 oraz rzecznikiem włączenia do dystryktu polskiego klubów z Białorusi i Ukrainy, co ostatecznie nastąpiło w 1999 roku. Zmarł 29 sierpnia 2009 roku w Olsztynie.


Obszerny materiał dotyczący życia Bohdana Kurowskiego - wspomnień z przedwojennej Polski, zesłania, powrotu do ojczyzny i działalności w Olsztynie - https://independent.academia.edu/KurowskaJ/Works-edited

Działalność

Zadebiutował opowiadaniem „Uczta zesłańców”, opublikowanym w 1957 roku w „Warmii i Mazurach”. Drukował także artykuły, felietony oraz recenzje teatralne (był etatowym recenzentem – oprócz czasopism regionalnych – także warszawskiej „Współczesności”). Twórczością sceniczną zajął się w 1964 roku. Opublikował łącznie pięć sztuk (w tym dwa monodramy). Ostatnią sztuką, którą napisał razem z żoną Haliną Kurowską, była bajka „Wędrowni komedianci” – na motywach baśni braci Grimm. W roku 1975 ukazał się zbiór esejów, felietonów oraz recenzji teatralnych.

Twórczość

Sztuki oraz adaptacje sceniczne

 • Moja droga do Polski (adaptacja sceniczna wspomnień mazurskiej nauczycielki Heidy Macoch), Olsztyn, 1964.
 • Niespokojny step, Olsztyn, 1966.
 • Ucieczka na południe (poprzedni tytuł : Niespokojny step), Kraków, 1966.
 • Z Iljiczem bez Iljicza (monodram wg wspomnień N. Krupskiej), Gorzów Wielkopolski,1970.
 • Akcja (na motywach powieści Leona Pasternaka „Komuna miasta Łomży”), Warszawa, 1974.
 • Wędrowni komedianci (na motywach baśni braci Grimm), Częstochowa, 1980.

Publicystyka

 • Dni powszednie i święta. Felietony i recenzje teatralne, Olsztyn, 1975.

Nagrody i odznaczenia

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974)
 • Medal XXX-lecia PRL (1975)
 • „Zasłużony dla Warmii i Mazur”
 • „Zasłużony Działacz Kultury”
 • Odznaczenie rotariańskie „Paul Harris Fellow”
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2006) – za zasługi dla rozwoju ruchu rotariańskiego w Polsce

Nagrody i wyróżnienia artystyczne

 • 1965 – nagroda na Festiwalu Teatrów Polski Północnej w Toruniu za „Moją drogę do Polski” (monodram)
 • 1965 – I nagroda Teatru „Ateneum” w konkursie na debiut sceniczny – za „Niespokojny step”.
 • 1965 – wyróżnienie Miejskiej Rady Narodowej Krakowa za sztukę „Ucieczka na południe” (poprzedni tytuł – „Niespokojny step”)
 • 1974 – II nagroda w konkursie dramatycznym w Bydgoszczy za „Akcję”.

Bibliografia

 1. Chłosta, Jan (red.): Olsztyńskie biografie literackie 1945-1988 / Jan Chłosta. – Olsztyn : Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego, 1991. - S. 43
 2. Oracki, Tadeusz: Twórcy i działacze kultury w województwie olsztyńskim w latach 1945-1970. Materiały biograficzne / Tadeusz Oracki. – Olsztyn : Wydawnictwo Pojezierze, 1975. - S. 95-96
 3. Rojek, Józef Jacek: Literaci & literatura Warmii i Mazur / Józef Jacek Rojek. – Olsztyn : Fundacja Środowisk Twórczych, 2008. – S. 72.
 4. Olsztyn 1945-2005. Kultura i nauka / pod red. Stanisława Achremczyka i Władysława Ogrodzińskiego. - Olsztyn, Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, 2006. - S. 147, 165-168, 341, 360, 389, 394, 565, 573.

Przypisy

 1. Zob.: kulisy rozwiązania współpracy - ‘’Olsztyn 1945-2005. Kultura i nauka’’ / pod red. Stanisława Achremczyka i Władysława Ogrodzińskiego, Olsztyn, Ośrodek Badań Naukowych, 2006, s. 167.
 2. ‘’Olsztyn 1945-2005. Kultura i nauka’’ / pod red. Stanisława Achremczyka i Władysława Ogrodzińskiego, Olsztyn, Ośrodek Badań Naukowych, 2006, s. 565.