Łucja Ciesielska

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
(1980 r.)
Źródło: Zbiory WBP w Olsztynie

(1952- ) – olsztyńska bibliotekarka; pracownik Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie

Biografia

Urodzona 16 października 1952 r. we Władysławowie (Litwa), obecnie (2010 r.) mieszka w Olsztynie. Studiowała w Olsztynie: w czerwcu 1974 r. ukończyła Filologię Polską z Historią w olsztyńskiej Wyższej Szkole Nauczycielskiej, magisterium uzyskała 17 września 1979 r. w Wyższej Szkole Pedagogicznej, 17 lipca 1999 r. ukończyła olsztyńskie Studium Podyplomowe Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Od pierwszych dni pracy w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie (1 września 1974 r.) do odejścia na emeryturę (27 października 2008 r.) związana zawodowo z Czytelnią Główną placówki - przez wiele lat pełniła funkcję jej kierownika. Jedyną pauzą w ciągłości zatrudnienia w olsztyńskiej WBP były trzy lata (1982-1985) pracy w Bibliotece Szkolnej I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza. W okresie od 1 września 1993 r. do 31 sierpnia 2005 r. pracowała jako nauczyciel przedmiotu „Literatura piękna” w filii Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej. Pracując w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie, przebyła szkolenia i kursy w ramach doskonalenia kompetencji zawodowych (m.in. z zakresu podstaw Internetu, budowy stron internetowych, działalności kulturalnej w bibliotece, zarządzania projektami oraz BIBWEB-a [1]). Członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, NSZZ „Solidarność”, Amnesty International. Mieszka w Olsztynie. Syn: Daniel.

Ciekawostki

Ciesielska o sobie: „(…) [moje] zainteresowania sprowadzają się do słowa „ciekawość” – ciekawość ludzi i świata, a tym samym książki, filmy, muzyka, do tego oczywiście rośliny i nasi bracia mniejsi (przez 18 lat właścicielka spaniela Dudka, a następnie kotów – aktualnie trzy). Nuda, apatia – doznania nieznane” [2].

Nagrody i wyróżnienia

Bibliografia

  1. Cegłowska, Elżbieta: C2 - ostatnie zlecenie dla M [Dokument elektroniczny] : wspomnienia Elżbiety Cegłowskiej i Łucji Ciesielskiej, wieloletnich pracownic Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie / Elżbieta Cegłowska ; rozm. Sylwia Białecka, Robert Kuriata // „Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski”. - 2008, nr 3/4.
  2. Ciesielska, Łucja: Udostępnianie moja miłość / Łucja Ciesielska // „Poradnik Bibliotekarza”. - 1997, nr 7/8, s. 19-20.

Przypisy

  1. http://www.bibweb.pl
  2. na podstawie wywiadu z bibliotekarką (archiwum WBP w Olsztynie)