5 Plus X

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Okładka pierwszego numeru pisma
Źródło: Zbiory WBP w Olsztynie

„5 Plus X. Czasopismo Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, wydawane od 1994 r.

Redakcja

Wydawca: Fundacja im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie
Redaktor naczelny: Bolesław Pilarek
Przewodniczący rady programowej czasopisma (istniejącej do końca 1999 r.): Zbigniew Śmietana
Adres redakcji: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, ul. Prawocheńskiego 4, Olsztyn

Historia

Pierwszy numer pisma ukazał się w czerwcu 1994 r. Pismo jest kwartalnikiem opatrzonym numerem ISSN 1232-9045 (począwszy od numeru trzeciego). Do numeru trzydziestego pismo nosiło tytuł „5 Plus X. Czasopismo Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Rolniczo-Technicznej im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie”. W związku ze zmianami organizacyjnymi i stworzeniem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie „5 Plus X” jest obecnie czasopismem absolwentów UWM i byłych uczelni: ART, Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Warmińskiego Instytutu Teologicznego.

Tematyka

Pismo publikowało przede wszystkim artykuły fachowe i polecenia nowych publikacji wydawnictwa uczelnianego oraz innych książek naukowych, ofertę kształcenia podyplomowego, informacje dotyczące działalności Fundacji im. M. Oczapowskiego i życia uczelni. Stałym działem była „Trybuna Absolwentów”, w której zamieszczano rozmowy z absolwentami, ich wspomnienia, informacje o zjazdach i relacje z tych spotkań oraz drobne utwory literackie (wiersze, aforyzmy, fraszki). Materiały o tej tematyce oraz artykuły dotyczące współczesnego życia uczelni (sylwetki pracowników, informacje o nowych profesorach, promocjach doktorskich, doktoratach honoris causa, konferencjach i grupach działających na uczelni) stanowią obecnie większość publikowanych tekstów.

Bibliografia

  1. Pantak, Jerzy: O ludziach i zwierzętach / Jerzy Pantak. – (Prasa lokalna ; 5) // „Bez Wierszówki”. – 2005, nr 4, s. 3.