ALBO

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Aktualności Lokalne Biuletyn Olsztynecki – czasopismo wydawane od 1992 r.

Pierwszy numer gazety ALBO
Źródło: www.mdkolsztynek.pl/albo

Redakcja

Stali współpracownicy redakcji: Katarzyna Waluk, Kazimierz Czesław Bandzołek, Ewa Łagowska-Okołowicz.
Funkcję redaktora naczelnego pełnili:

Z pismem współpracowali: Halina Zmysłowska, Anna Krzyżanowska, Beata Bukowska, Mirosław Obrębski, Elżbieta Reszka, Katarzyna Reszka, Barbara Jasieńska, Marek Domagalski, Tadeusz Kalbarczyk, Krzysztof Kruszewski, Mariola Wołk, Andrzej Waluk.

Historia

Pierwszy numer „ALBO” wyszedł w grudniu 1992 r. Pismo o ISSN 1231-9023 ukazuje się nieregularnie – do końca 2009 r. wydano 170 numerów. Nakład wynosi 600-700 egzemplarzy.
Pismo „ALBO” czterokrotnie brało udział w konkursie prasy lokalnej „O Ryzę Papieru”, zdobywając wyróżnienia:

  • Nagrodę Indywidualną Jana Budkiewicza za konsekwentne przedstawianie problematyki kulturalnej oraz upowszechnianie historii miasta i gminy Olsztynek w II edycji konkursu
  • Nagrodę gdańskiego oddziału TVP za promowanie inicjatyw kulturalnych olsztyneckiej społeczności, za poruszaną na łamach pisma tematykę historyczną w IV edycji konkursu
  • Nagrodę Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich za wszechstronne przedstawianie obrazu życia społeczno-kulturalnego mieszkańców miasta i gminy Olsztynek w V edycji konkursu.

W 1994 r. pismo zdobyło III nagrodę w ogólnopolskim konkursie „Prasa lokalna – demokracja lokalna – samorząd”.

Tematyka

Pismo informuje o wszelkich wydarzeniach z życia Olsztynka: działaniach samorządu, organizacji pozarządowych, wydarzeniach kulturalnych i sportowych. Publikowane są w nim również teksty dotyczące historii miasta oraz artykuły wspomnieniowe (autorstwa m.in. Krzysztofa Kruszewskiego i Ingrid Bobczy).
Stałe cykle:

Niektóre z numerów „ALBO” miały charakter monograficzny: sierpniowy numer z 1994 r. poświęcony był tematyce Tannenbergu, czerwcowy numer z 2006 r. – 50-leciu Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynku.

Ciekawostki

Tytuł „ALBO” nie jest akronimem podtytułu pisma „Aktualności Lokalne Biuletyn Olsztynecki”. Jak twierdzi pierwsza naczelna, „tak dopiero później rozwinęliśmy tytuł. Nazwa jednak ma inne źródło. Miało być tak: albo chcesz uczestniczyć w tym, co się w Olsztynku dzieje, albo nie, albo nam się to uda, albo nie. Samo pismo powstało zaś dlatego, że prywatnie wciąż wymienialiśmy się informacjami. (...) Pomyśleliśmy zatem, że można przekazywać informacje, uświadamiać, że na naszym niewielkim podwórku sporo się dzieje, że są ludzie aktywni (...)”[1].

Bibliografia

  1. Kuźniewski, Bogumił: „ALBO” / Bogumił Kuźniewski. – Il. // W: 650 lat Olsztynka / tekst Bogumił Kuźniewski ; red. Wiesław Skrobot ; zdj. Ryszard Bogucki, Bogumił Kuźniewski, Ryszard Gruszkiewicz. – Ostróda : Wydawnictwo Drwęca, 2009. – S. 37-38.
  2. Brewka, Anna: Lokalna więź : rozmowa z redaktorem naczelnym lokalnego pisma Olsztynka „Albo” / rozm. przepr. Ewa Bartnikowska // „Gazeta Olsztyńska”. – 1993, nr 218, s. 3.
  3. ems: „Albo” trzecie w Polsce / ems // „Gazeta Olsztyńska”. – 1994, nr 194, s. 2.
  4. Kalbarczyk, Tadeusz : Jubileusz „Albo” / Tadeusz Kalbarczyk. – Il. // „Tygodnik Warmiński”. – 2003, nr 1, s. 28.

Przypisy

  1. Cyt. za: Brewka Anna, Lokalna więź, „Gazeta Olsztyńska” 1993, nr 218, s. 3.