Akademicki Chór Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Amatorski zespół mieszany działający od 1999 r.

Historia

Chór Akademicki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu rozpoczął swoją działalność w październiku 1999 roku.
Funkcję dyrygenta pełnili:

Działalność

Chór Akademicki PWSZ w Elblągu spełnia ważną rolę w procesie kształcenia studentów, pozwalając im na rozwijanie umiejętności wokalnych oraz kontakty z innymi zespołami z kraju i zagranicy.
Repertuar chóru jest bardzo różnorodny i obejmuje utwory a capella oraz wokalno-instrumentalne od średniowiecznych po współczesne. Zespół może się poszczycić wykonaniami dużych form wokalno-instrumentalncyh – w 2004 r. wykonał Mszę „Koronacyjną” W. A. Mozarta, w maju 2005 r. „Misę Criola” A. Ramireza.
Zespół uświetnia uroczystości akademickie oraz występuje podczas wydarzeń kulturalnych i innych imprez zorganizowanych w Elblągu. Bierze również udział w festiwalach i przeglądach muzyki chóralnej.

Nagrody i wyróżnienia

  1. XVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej w Rumii (2006)
    • II miejsce

Bibliografia

  1. jago: Wyśpiewane laury : sukces Akademickiego Chóru PWSZ / jago // „Dziennik Elbląski”. – 2006, nr 251, s. 14.

Zobacz też

Informacje o historii i działalności chóru na stronach