Alicja Czerniawska

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Archiwum prywatne

(1955- ) – bibliotekarka, animatorka kultury, przewodnik turystyczny

Biografia

Urodziła się 27 września 1955 r. w Podbrzeziu (Litwa). W 1985 r. uzyskała tytuł magistra bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie. Mieszka i pracuje w Ostródzie.

Działalność

W 1975 r. podjęła pracę w Bibliotece Publicznej Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie (od 1977 r. jako kierownik biblioteki). Od 1983 r. jest zatrudniona w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostródzie. W 2001 r. objęła również stanowisko instruktor powiatowego w powiecie ostródzkim. Jest organizatorką corocznego, regionalnego konkursu czytelniczego skierowanego do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów „Szlakiem Drwęcy”, a także finałów ponadregionalnych dla finalistów z miast położonych nad Drwęcą. Jest także pomysłodawczynią i realizatorką „Czwartkowych spotkań z książką” (czytanie oraz prace plastyczne dla dzieci) organizowanych w bibliotece od 2006 r. (od 2009 r. w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”). Należy do Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (od 2003 r. Przewodnicząca Oddziału Stowarzyszenia w Ostródzie), a także Zachodniomazurskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek z siedzibą w Ostródzie (od 2007 r.).

Nagrody i odznaczenia

  • Odznaka honorowa „Zasłużony dla kultury polskiej” (2007)

Ciekawostki

Jej pasją jest turystyka, poznawanie nowych miejsc. Od 1976 r. jest przewodnikiem turystycznym po Warmia i Mazurach.