Amatorski Klub Filmowy Jantar w Elblągu

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Klub zrzeszający twórców filmu amatorskiego, działający w Elblągu od 1960 r.

Historia

2 stycznia 1960 r. z inicjatywy pracowmików służby zdrowia i entuzjastów sztuki filmowania w Elblągu, powstała sekcja filmu amatorskiego, przekształcona następnie w Amatorski Klub Filmowy „Jantar” Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia. Założycielami Klubu byli: Stefan Mula, Józef Kozłowski, Ziemomysł Angler, Bogumił Pawłowski i Alojzy Dorau. Prezesem pierwszego zarządu Klubu został Stefan Mula. W 1963 r. Klub uzyskał lokal w Elbląskim Domu Kultury, gdzie działał już Amatorski Klub Filmowy „Profil”. W 1975 r. doszło do fuzji obu klubów i dołączenia do nich sekcji filmowej ZboWiD-u. W ten sposób uformował się Międzyzwiązkowy Amatorski Klub Filmowy „Jantar”, a jego prezesem został Stefan Mula.

Działalność

Początki działalności Klubu były trudne: lokal mieścił się w biurze Rady Zakładowej Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia, a zajęcia odbywały się w poczekalni Przychodni Obwodowej po godz. 20, kiedy skończyło się przyjmowanie chorych. Sprzęt stanowiła jedna prywatna kamera i projektor. W tych warunkach wyświetlane były pierwsze filmy członków Klubu z zakresu medycyny i oświaty sanitarnej. Z czasem warunki pracy poprawiły się dzięki pomocy Zarządu Okręgu Związków Zawodowych Pracowników Służby Zdrowia w Gdańsku i innych instytucji. W 1965 r. członkowie „Jantara” urządzili I Ogólnopolski Festiwal Filmów Amatorskich Służby Zdrowia. Pokazano na nim siedemdziesiąt dziewięć filmów dokumentalnych, naukowych, oświatowych, fabularnych i innych. Pierwsze i drugie nagrody otrzymali filmowcy spoza Elbląga za filmy medyczne, trzecią nagrodę przyznano Stefanowi Muli za film Dzień dziecka. Nagrodę specjalną za film na temat społecznie ważny otrzymał Stefan Mula, a „Jantar” - nagrodę zespołową dla najlepszego amatorskiego klubu filmowego służby zdrowia. Zachęceni sukcesem filmowcy z Elbląga zorganizowali siedem kolejnych festiwali (ostatni odbył się w 1976 r.), wszystkie w Elblągu, zawsze pod patronatem Zarządu Głównego Związków Zawodowych Służby Zdrowia, przy współudziale AKF „Profil”, władz miejskich i Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego. Imprezy te miały niemałe znaczenie w życiu kulturalnym miasta. Filmowcy-amatorzy urządzali systematycznie projekcje filmów połączone z odczytami. W Klubie „Jantar” odbywało się przeciętnie 120 projekcji rocznie. W okresie od 1960 do 1976 r. w Klubie zorganizowano około 1300 projekcji środowiskowych.

Nagrody i wyróżnienia

  • Honorowa Odznaka Polskiego Czerwonego Krzyża, przyznana przez Zarząd Główny PCK za współpracę w organizacji I Wojewódzkiego Przeglądu Filmów Amatorskich o tematyce Czerwonego Krzyża (1969)
  • Wyróżnienie specjalne Naczelnego Zarządu Kinematografii za filmy: Bakteriologia i Higiena żywienia (1966)
  • Medal Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego za twórczą działalność w środowisku
  • Medal Federacji Amatorskich Klubów Filmowych za długoletnią działalność pobulicystyczną, dokumentalną, oświatową i za organizację ogólnopolskich festiwali filmów amatorskich

Bibliografia

  1. Dubiella-Polakowska, Magdalena: Życie społeczne Elbląga w latach 1945-2000 / Magdalena Dubiella-Polakowska. - Elbląg : Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2002. – S. 355, 360-361.
  2. Lassota, Józef: Amatorski Klub Filmowy „Jantar” w latach 1960-1976 / Józef Lassota // „Rocznik Elbląski”. – 1979, t. 8, s. 449-450.