Andrzej Ciążyński

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Teatr lalek w Olsztynie, Olsztyn, 1981, s. 3.

(1925- ) – muzyk, animator kulturalny związany z Teatrem Lalek w Olsztynie

Biografia

Urodził się 27 sierpnia 1925 r. w Poznaniu. W 1950 r. ukończył Oficerską Szkołę Kapelmistrzów w Rembertowie koło Warszawy. W 1967 r. otrzymał dyplom kwalifikacyjny, upoważniający do prowadzenia zajęć muzycznych we wszystkich placówkach podległych Ministerstwu Oświaty. Od 1950 r. związany jest z Olsztynem.

Działalność

Swoją działalność artystyczną rozpoczął w wojsku. M.in. od 1950 r. już jako oficer zawodowy Wojska Polskiego pełnił funkcję kapelmistrza i instruktora artystycznego w Garnizonowym Klubie Oficerskim w Olsztynie. Prowadził w tym czasie zespół pieśni i tańca, aranżował piosenki, komponował utwory o charakterze rozrywkowym. Od 1957 r. pracował w szkolnictwie zawodowym jako kierownik zajęć pozalekcyjnych i nauczyciel śpiewu. Jednocześnie wykonywał prace zlecone w Państwowym Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Opracował wówczas muzykę m.in. do Balladyny, Żołnierza królowej Madagaskaru, Dziewcząt w zasłonach. W 1960 r. związał się z Olsztyńskim Teatrem Lalek. Został zatrudniony na stanowisku kierownika muzycznego. Pracując w teatrze równocześnie działał w amatorskim ruchu muzycznym. Prowadził Przyzakładową Orkiestrę Dętą i zespół wokalny w Olsztyńskich Zakładach Opon Samochodowych. Był kierownikiem muzycznym m.in. podczas realizacji sztuk:

  • Diabelskie pułapki (1969)
  • Przygody Guignol'a z Lyonu (1971)
  • Bajki pana Brzechwy (1972)
  • Baśń o pięknej Parysadzie (1987)

Nagrody i wyróżnienia

  • Brązowy Medal „Siły Zbrojne w służbie ojczyzny” (1955)
  • Medal XXX-lecia Polski Ludowej (1974)
  • Zasłużony dla Warmii i Mazur (od 1970)

Bibliografia

  1. [Zespół Teatru Lalek w Olsztynie] - Edward Czuchnowski // „Warmia i Mazury”. – 1976, nr 3, dod. „Olsztyński Teatr Lalek”, s. [4].