Anna Burzyńska

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Archiwum MBP w Ostródzie

(1934- ) – bibliotekarz, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostródzie

Biografia

Urodziła się 11 marca 1934 r. w Bobrówce, w powiecie jarosławskim. Ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Morągu, a następnie Państwowe Zaoczne Studium Oświaty i Kultury Dorosłych. Mieszka w Ostródzie.

Działalność

Jedna z pionierek powojennego bibliotekarstwa ostródzkiego. W latach 1954-1957 pełniła funkcję kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostródzie, a następnie przez kolejnych kilkanaście lat (1957-1975) pracowała jako instruktor w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostródzie. Od 1976 r. była także instruktorem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. W 1978 r. została mianowana kierownikiem Działu Udostępniania ostródzkiej biblioteki. W 1982 r. awansowała na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostródzie. Funkcję tę pełniła do 1991 r. Należy do organizacji ogólnopolskich oraz regionalnych:

Opublikowała artykuły na temat bibliotekarstwa na ziemi ostródzkiej na łamach pism „Bibliotekarz Olsztyński” oraz „Ziemia Ostródzka”.

Odznaczenia

  • Zasłużony dla Warmii i Mazur (1973)
  • Zasłużony Działacz Kultury (1974)