Anna Pepol

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Zbigniew Korejwo, Anna Pepol : pro memoria, „Wiadomości Uniwersyteckie”, 2003, nr 12, s. 10.

(1945-2002) – bibliotekarka, pracownik Biblioteki Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie i Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Biografia

Anna Teresa Pepol urodziła się 1 listopada 1945 r. Była absolwentką Wydziału Rolnictwa Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, a także The International Centre for Information Management Systems and Services (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). W 1976 r. zdała egzamin na starszego kustosza dyplomowanego. Przez wiele lat pracowała w olsztyńskich bibliotekach akademickich. Zmarła 8 grudnia 2002 r.

Działalność

Pracowała w Bibliotece Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie w latach 1972- 2001 (od 1999 r. Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie). Początkowo zatrudniona była w Oddziale Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów (1972-1975), następnie przeszła do Oddziału Opracowania Druków Ciągłych (1975-1990), w którym pełniła funkcję kierownika (1983-1990). W latach 1991-1993 kierowała Oddziałem Informacji Naukowej, a w latach 1993-1999 Oddziałem Opracowania Druków Zwartych. Była inicjatorką komputeryzacji Biblioteki ART i administratorem zintegrowanego systemu bibliotecznego SOWA, później ALEPH. W latach 1999-2001 pełniła funkcję zastępcy dyrektora Biblioteki UWM. Oprócz pracy zawodowej zajmowała się działalnością społeczną. Była przewodniczącą Koła Biblioteki ART NSZZ „Solidarność”, członkiem Rady Bibliotecznej oraz przewodniczącą Polskiej Grupy Użytkowników Systemu ALEPH - PolALEPH (1999-2000).

Publikacje

Jej artykuły z zakresu bibliotekarstwa i informacji naukowej publikowane były m.in. w „Biuletynie Naukowym ART w Olsztynie", „Forum Akademickim”, „Życiu Szkoły Wyższej”, „Bibliotekarzu”.

Odznaczenia

  • Honorowa Odznaka Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (1991)
  • Medal „Zasłużony dla Uczelni” (1994)

Bibliografia

  1. Bibliotekarze akademiccy : w sześćdziesięcioleciu szkolnictwa wyższego w Olsztynie 1950-2010 / pod red. Danuty Koniecznej. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010. – S. 78.
  2. Chelt, Barbara: Anna Pepol : (01.11.1945 - 08.12.2002) / Barbara Chelt // „Bibliotekarz”. - 2003, nr 3, s. 32-33.
  3. Korejwo, Zbigniew: Anna Pepol : pro memoria / Zbigniew Korejwo //„Wiadomości Uniwersyteckie”. - 2003, nr 12, s. 10.