Archidiecezjalny Przegląd Chórów i Schol Parafialnych w Olsztynie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Chór parafialny z Biskupca Reszelskiego
Fot.WM
Źródło: Mieczkowski Waldemar, Warmińskie chóry i schole, „Posłaniec Warmiński”, 2009, nr 25-26, s. 32
Chór parafialny z Wrzesiny
Fot.WM
Mieczkowski Waldemar, Warmińskie chóry i schole, „Posłaniec Warmiński”, 2009, nr 25-26, s. 32

Impreza muzyczna o charakterze konkursowym, zorganizowana 21 listopada 2009 r. w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu w Olsztynie.

Organizator

Współorganizator

  • Komisja Synodalna Muzyki Kościelnej
  • Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Francisza z Asyżu w Olsztynie

Jury

  • prof. Zenobia Rondomańska
  • ks. dr Sławomir Ropiak
  • ks. Krzysztof Bumbul
  • ks. Piotr Podolak

Opis

Według regulaminu - w konkursie mogły uczestniczyć wszystkie chóry i schole działające przy parafiach na terenie archidiecezji warmińskiej z wyjątkiem grup dziecięcych. Grupa występująca była zobowiązana przygotować dwa utwory (pieśni liturgiczne), każdy liczący maksymalnie po trzy zwrotki. Kryteria oceny jury stanowiły: 1. intonacja, emisja głosu i dykcja; 2. aranżacja partii wokalnej: proporcje brzmieniowe między grupami wykonawczymi, kontrast wyrazowy pomiędzy utworami, różnorodność opracowania muzycznego, kompozycje własne - bogactwo harmoniczno-melodyczne wykonywanych kompozycji; 3. ogólny wyraz artystyczny.

Przebieg

Zgłoszenia uczestników przyjmowano do 10 listopada. Konkurs zorganizowano w kościele akademickim pw. św. Franciszka z Asyżu w Olsztynie, na tzw. kortowskiej górce. W konkursie udział wzięły chóry parafialne oraz schole z parafii, należących do Archidiecezji Warmińskiej. Przegląd rozpoczął się od wspólnych warsztatów o charakterze ćwiczebnym, prowadzonych przez Sławomira Leszczyńskiego z Warszawy. Następnie odbyły się przesłuchania poszczególnych grup uczestniczących oraz mszy św. Pod przewodnictwem ks. bpa Jacka Jegierskiego. Po właściwej części konkursowej jury przyznało cztery równorzędne wyróżnienia zespołom z Korsz, Klewek, Biskupca oraz Wrzesiny.

Laureaci

Bibliografia

  1. Mieczkowski, Waldemar: Warmińskie chóry i schole / Waldemar Mieczkowski // „Posłaniec Warmiński”. – 2009, nr 25-26, s. 32.