Artur Milian

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

(1950- ) – skrzypek, koncertmistrz, wykładowca akademicki

Biografia

Urodził się 22 sierpnia 1950 r. w Gliwicach. W 1973 r. ukończył Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Katowicach (w klasie prof. Stanisława Lewandowskiego). Studia Podyplomowe odbył w Konserwatorium Moskiewskim im. P. I. Czajkowskiego w latach 1974-1976 (klasa prof. Galiny Barinowej). W 1993 r. zrealizował przewód artystyczny I st., w 1995 r. w Akademii Muzycznej w Poznaniu przewód artystyczny II st. W 1999 r. otrzymał tytuł naukowy profesora sztuk muzycznych. Od 2004 r. profesor zwyczajny w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Od 2006r. pracuje również na stanowisku profesora zwyczajnego w Olsztyńskiej Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Instytucie Kulturoznawstwa.
Pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie rozpoczął w 1977 r. W latach 1999-2001 był zastępcą dyrektora Instytutu Wychowania Muzycznego oraz kierownikiem Zakładu Kształcenia Instrumentalnego. Od 1999 do 2002 r. był członkiem Senackiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą, od 1999 r. członkiem Rady Wydziału Pedagogiki i Wychowania Artystycznego, Komisji ds. Konkursowych na Stanowiska Uniwersyteckie oraz Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich, od 2000 r. pełnomocnikiem rektora ds. utworzenia w UWM kierunku Instrumentalistyka. W latach 2000-2001 pełnił funkcję kierownika Katedry Instrumentalistyki w Instytucie Wychowania Muzycznego.
Od 1978 r. jest członkiem Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków.

Działalność artystyczna

Karierę muzyka rozpoczął w 1973 r. w Wielkiej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach. Od 1977 r. jest koncertmistrzem Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie. Był również koncertmistrzem Orkiestry Symfonicznej w Bari (1983-1984) oraz Wiener Mozart Oper i Sinfonietta de Paris (1988-1992).
W 1987 r. założył Kwartet Smyczkowy Filharmonii Olsztyńskiej „Artur Milian String Quartet”.
W ciągu trzydziestu pięciu lat zawodowej działalności artystycznej wykonał setki koncertów jako solista skrzypek i kameralista w kraju oraz w Rosji, Niemczech, Rumunii, Czechach, we Włoszech, Francji, na Litwie, w Szwecji, Danii i USA. Z orkiestrami symfonicznymi wykonał koncerty na skrzypce i orkiestrę następujących kompozytorów: Bacha, Beethovena, Mozarta, Lipińskiego, Czajkowskiego, Dworzaka, Vivaldiego, Mendelssohna, Szostakowicza, Wissmera, Cesa.
Był jurorem międzynarodowych konkursów muzycznych w Wiedniu (1992-1995) i Brasov (1993).

Dyskografia

Jako solista brał udział w nagraniach:

 • Mario Cesa: Koncert na skrzypce i orkiestrę (1988), pierwsze wykonanie i nagranie światowe
 • Pierre Wissmer: Koncert nr II na skrzypce i orkiestrę (1992)
 • Pierre Wissmer: Koncert nr III na skrzypce i orkiestrę (1992), pierwsze wykonanie i nagranie światowe
 • Antonio Vivaldi: Cztery Pory Roku (1992)

Nagrody i odznaczenia

 • Brązowy Medal na Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Ludwiga van Beethovena w Hradec (1971, Czechosłowacja)
 • Nagroda miesięcznika „Warmia i Mazury” (1982)
 • Złoty Krzyż Zasługi (1986)
 • Medal za Szczególne Zasługi dla Akademii Medycznej w Białymstoku (1990)
 • Medal College of Communications & Fine Arts Bradley University Peoria (1996, USA)
 • Zasłużony Działacz Kultury (2000)
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2001)
 • Medal Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (2005),
 • Nagroda Prezydenta Olsztyna (2005)
 • Nagroda Ministra Kultury (2005)
 • Złota Odznaka SPAM (2009)
 • Nagrody Rektora UWM

Bibliografia

 1. Słownik biograficzny profesorów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie / red. Maria Fafińska [et al.]. – Wyd. drugie. – Olsztyn: Wydawnictwo UWM, 2009. – S. 134.
 2. Dzitko, Bohdan: Artur Milian – koncertmistrz filharmonii olsztyńskiej / Bohdan Dzitko. – Il. // „Gazeta Olsztyńska”. – 1979, nr 43, s. 5.
 3. Milian, Artur: Skrzypce kluczem do drzwi świata... : rozmowa z wybitnym skrzypkiem i dyrygentem, profesorem naszej Uczelni Arturem Milianem / rozm. Andrzej Korytko. – Il. // „Kwadrans Akademicki”. – 1995, nr 2/3, s. 6.
 4. Bibliografia Warmii i Mazur za lata:

Zobacz też