Barbara Chelt

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Olsztyńska bibliotekarka, pracownik Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Biografia

Ukończyła studia magisterskie w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie na kierunku zootechnika (1974 r.), a następnie Studia Podyplomowe z zakresu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Uniwersytecie Gdańskim (1980 r.). W 1980 r. zdała egzamin na starszego kustosza dyplomowanego.

Działalność

W 1975 r. podjęła pracę w Bibliotece ART w Olsztynie, najpierw na stanowisku pracownika Oddziału Informacji Naukowej (1975-1983), a następnie kierownika Biblioteki Wydziału Zootechnicznego (1984-1988), Działu Dokumentacji Prac Naukowo-Badawczych (1988-1989) i Oddziału Informacji Naukowej (1989-2009). W latach 1992-1999 pełniła funkcję zastępcy dyrektora Biblioteki ART., a w latach 2000-2004 zastępcy dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od wielu lat jest członkiem uczelnianej Rady Bibliotecznej.

Przynależność do organizacji

Od 1975 r. jest członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, a od 1980 r. Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Publikacje

Jej artykuły na temat działalności i zbiorów biblioteki publikowane były m.in. w „Biuletynie Naukowym ART w Olsztynie" i „Bibliotekarzu”. Jest współautorką informatorów, katalogów bibliograficznych zbiorów biblioteki oraz bibliografii prac dyplomowaych i publikacji pracowników naukowych uczelni.

Odznaczenia

  • Odznaka Zasłużonym dla Warmii i Mazur (1989)
  • Honorowa Odznaka Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (1991)
  • Odznaka Zasłużony dla Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (1995)
  • Honorowa Odznaka Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (1997).

Nagrody i wyróżnienia

  • Srebrny Laur Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego za zasługi dla rozwoju Uniwersytetu i bibliotek akademickich w Olsztynie (2011)

Bibliografia

  1. Bibliotekarze akademiccy : w sześćdziesięcioleciu szkolnictwa wyższego w Olsztynie 1950-2010 / pod red. Danuty Koniecznej. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010. – S. 40.