Barbara Chodań

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Olsztyńska bibliotekarka, pracownik Biblioteki Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.

Biografia

Jest absolwentką rolnictwa Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Ukończyła kurs bibliotekoznawstwa oraz Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od sierpnia 1966 r. do maja 1967 r. przebywała na stażu w Bibliotece Uniwersytetu Stanowego Michigan w East Dansing (USA). W 1972 r zdała egzamin na starszego kustosza dyplomowanego. Obecnie jest na emeryturze.

Działalność

Pracowała w Bibliotece Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie (od 1972 r. Biblioteka Akademii Rolniczo-Technicznej) w latach 1957-1961 r., a także 1964-1987 i 1989-1998. Była pracownikiem Oddziału Udostępniania Zbiorów (Czytelnia Ogólna 1957-1958), a następnie Oddziału Opracowania Druków Zwartych (1958-1987), w którym pełniła też funkcję kierownika (1970-1987). Odpowiadała m.in. za organizację praktyk studenckich.

Przynależność do organizacji

Jest członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego (1976-1989 Komisja do spraw Emerytów i Rencistów), a także Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (członek Zarządu Oddziału Miejskiego, podskarbi Koła Miejskiego) i Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Odznaczenia

  • Honorowa Odznaka Akademii Rolniczo Technicznej w Olsztynie (1976)
  • Odznaka Zasłużonym dla Warmii i Mazur (1976)
  • Medal „Zasłużony dla Uczelni” (1991)
  • Honorowa Odznaka Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Medal SBP „W Uznaniu Zasług” (1997)
  • Srebrny Krzyż Zasługi (2003).

Nagrody i wyróżnienia

  • Brązowy Laur Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego za zasługi dla rozwoju Uniwersytetu i bibliotek akademickich w Olsztynie (2011)

Bibliografia

  1. Bibliotekarze akademiccy : w sześćdziesięcioleciu szkolnictwa wyższego w Olsztynie 1950-2010 / pod red. Danuty Koniecznej. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010. – S. 40.