Barbara Ochranowicz

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Bibliotekarka, bibliograf, związana z olsztyńskimi bibliotekami akademickimi, wykładowca Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie.

Biografia

Barbara Joanna Ochranowicz jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, na którym ukończyła studia magisterskie z bibliotekoznawstwa. W 1974 r. zdała egzamin na starszego kustosza dyplomowanego. Przez wiele lat pracowała w olsztyńskich bibliotekach akademickich. Od 2004 r. jest na emeryturze.

Działalność

Pracę zawodową rozpoczęła w 1961 r. w Bibliotece Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie (od 1972 r. Biblioteka Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, od 1999 r. Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) i pracowała w niej do 2004 r. Najpierw pracowała w Czytelni Naukowej, a następnie w Oddziale Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów, na stanowisku kierownika (1972-1991, 1996-2004). Równocześnie w latach 1990-1999 pełniła funkcję zastępcy dyrektora Biblioteki ART. W latach 1976-1980 pracowała również na stanowisku wykładowcy w Zakładzie Bibliotekoznawstwa WSP w Olsztynie.

Przynależność do organizacji

Od 1961 r. jest członkinią Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (SBP), w którym pełniła szereg funkcji:

 • w Kole Miejskim SBP w Olsztynie: podskarbi (1966-1968), sekretarz (1968-1970), przewodnicząca (1970-1972)
 • w Zarządzie Okręgu SBP w Olsztynie: członek (1962-1966), członek Prezydium (1972-1974), sekretarz (1974-1981), przewodnicząca Zarządu (1981--1984), wiceprzewodnicząca (1984-1988), członek Prezydium do spraw Odznaczeń i Opiekun Koła SBP w Szczytnie (1988-1993), zastępca skarbnika (1993-2002), sekretarz (2002-2005), członek Prezydium (2005-2009)
 • w Zarządzie Głównym SBP w Warszawie: członek Sekcji do spraw Racjonalizacji Pracy Bibliotek (1972-1975), członek Sądu Koleżeńskiego (1984-1988)

Należy również do Związku Nauczycielstwa Polskiego, była przewodniczącą Rady Oddziałowej Biblioteki Głównej (1976-1980) i sekretarzem Uczelnianej Rady Zakładowej (1980-1981)..

Publikacje

Jest autorką informatorów, katalogów bibliograficznych zbiorów biblioteki oraz bibliografii prac dyplomowaych i publikacji pracowników naukowych uczelni. Jej artykuły na temat działalności i zbiorów biblioteki publikowane były w wielu czasopismach, m.in. w „Biuletynie Naukowym ART w Olsztynie" i „Bibliotekarzu Olsztyńskim”, „Poradniku Bibliotekarze”, „Studiach Materiałach i Informacjach”, „Warmii i Mazurach”.

Odznaczenia

 • Odznaka Zasłużony Działacz Kultury (1972)
 • Odznaka Zasłużonym dla Warmii i Mazur (1974)
 • Honorowa Odznaka Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie(1975)
 • Honorowa Odznaka Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (1977)
 • Złoty Krzyż Zasługi (1985)
 • Medal „Zasłużony dla Uczelni" (1991)
 • Medal Okolicznościowy z okazji Jubileuszu 70-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (1991)
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2003)

Nagrody i wyróżnienia

 • Srebrny Laur Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego za zasługi dla rozwoju Uniwersytetu i bibliotek akademickich w Olsztynie (2011)

Bibliografia

 1. Bibliotekarze akademiccy : w sześćdziesięcioleciu szkolnictwa wyższego w Olsztynie 1950-2010 / pod red. Danuty Koniecznej. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010. – S. 74.