Bogdan Radzicki

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

(1965- ) – filozof, antropolog, pracownik naukowy, współzałożyciel „ Pruthenii”, doktor nauk humanistycznych, regionalista.

Biografia

Urodził się w 1965 r. w Bartoszycach. Studiował pedagogikę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, który ukończył w 1992 r., broniąc pracy magisterskiej pt. Karola Kardynała Wojtyły teoria spełnienia osoby w czynie jako filozoficzna koncepcja samorealizacji człowieka (promotor: dr Józef Górniewicz). W 2003 r. uzyskał doktorat na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej), broniąc pracy pt. Zagadnienie podmiotu moralności w psychiatrii aksjologicznej Antoniego Kępińskiego (promotor: ks. prof. dr hab. Zbigniew Sareło). Pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Filozofii (Zakład Antropologii Filozoficznej, Filozofii Kultury i Estetyki) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Był jednym ze współzałożycieli Stowarzyszenia Miłośników Historii i Kultury Prusów „Pruthenia” i od 1998 r. sprawował w nim funkcję kanclerza. Był współorganizatorem konferencji Colloquia Baltica w 2004 r., 2006 r. oraz 2008 r. – (pełnił również funkcję sekretarza). Od 2006 r. jest zastępcą redaktora naczelnego Rocznika „Pruthenia”, od tego samego roku też należy do Zespołu Moderatorów Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego – Seminarium Prussicorum. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. W 2010 r. został redaktorem naczelnym Zeszytów Naukowych Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku.

Publikacje

Bogdan Radzicki publikował w takich czasopismach,jak: „Szkice Humanistyczne”, „Humanistyka” oraz „Humanistyka i Przyrodoznawstwo”. Współredagował też hasło do Powszechnej Encyklopedii Filozofii (tom. VII).

Ciekawostki

Przedmiotem zainteresowania Bogdana Radzickiego jest: filozofia, historia, filozofia kultury, antropologia kulturowa oraz historia idei – również w ujęciu regionalnym (na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim m.in. prowadzi zajęcia z zakresu dziedzictwa kulturowego w regionie).

Bibliografia

  1. http://www.uwm.edu.pl