Bogumiła Stachowiak

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie, Działdowo, UTW, 2010.

(1945- ) – bibliotekarka, poetka, kronikarka, regionalistka

Biografia

Urodziła się w 1945 r. we Wlewsku koło Lidzbarka Welskiego. Od najwcześniejszych lat mieszkała w Burkacie. Ukończyła Technikum Ekonomiczne w Działdowie, następnie kontynuowała naukę w Studium Bibliotekarskim w Olsztynie. W 1966 r. zaczęła pracę w Bibliotece Gminnej gminy Działdowo z siedzibą w rodzinnym Burkacie. W czerwcu 1997 r. została członkinią Klubu Pracy Twórczej przy Wojewódzkim Domu Kultury w Ciechanowie, od lipca 1999 r. – Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie, zaś od stycznia 2004 r. zaczęła przynależeć do Stowarzyszenia Autorów Polskich w Warszawie. Animatorka miejscowego życia kulturalnego, m.in. organizatorka imprez okolicznościowych (np. Burkackich Biesiad Poetyckich) oraz czytelniczych. Stachowiak kierowała też wieloma młodymi twórcami z okolicy, służąc im pomocą w debiucie literackim. Od 2000 r. współpracowała z działdowskim Gimnazjum nr 2 podczas organizacji Powiatowego Konkursu Recytatorskiego (będąc w nim równocześnie jednym z jurorów). Pasją bibliotekarki stało się dokumentowanie historii Burkatu – zaczęła m.in. opracowywać monografie okolicznych cmentarzy (m.in. burkackich i ewangelickich). Zajęła się również pamiętnikarstwem, spisując wspomnienia mieszkańców Burkatu oraz własne (jest autorką trzech kolejnych prac pamiętnikarsko-kronikarskich).Od 2004 r. jest członkinią Stowarzyszenia Walki z Kalectwem.

Twórczość

Inspiracją dla rozbudzenia pasji poetyckiej Stachowiak było spotkanie z Marią Zientarą-Malewską. W październiku 1997 r. miał miejsce poetycki debiut burkackiej poetki na łamach lokalnych czasopism: „Pod Krzyżem” oraz „Panoramy Działdowskiej”. W 1998 r. wiersze Stachowiak opublikowało również czasopismo społeczno-polityczne „W drodze do Emaus” ze Strzegowa, potem także „Rocznik Działdowski” i „Kalendarze Rolnicze” ‘1998 i ‘1999. Jej wiersze podejmowały przede wszystkim tematykę „wiejską” – życie codzienne – oraz przemyślenia nad przemijaniem.

Publikacje

 • Za balustradą snów. - Działdowo: [s.w.], 1998.
 • Strony życia. - „Rocznik Dziadowski”. – (1998).
 • Reminiscencje nowogródzko-alpejskie. - „Rocznik Dziadowski”. – (1999).
 • Działdowski Almanach Poezji. – Działdowo: Rada Miejska w Działdowie, 1999.
 • Kocham cię, chlebie nasz powszedni. – Włocławek: Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, 1999.
 • Reminiscencje lwowskie

Nagrody i wyróżnienia

 • wyróżnienie w konkursie „O wstęgę Orzyca” w Makowie Mazowieckim
 • wyróżnienie w konkursie „I ty zostaniesz Mickiewiczem” w Ciechanowie
 • 1999 – II miejsce w konkursie literackim za pracę „Cmentarze burkackie”
 • 2000 – II miejsce w konkursie literackim za pracę „Ocalić od zapomnienia – cmentarze ewangelickie: Niestoja, Skurpie, Turza Wielka, Uzdowo”
 • wyróżnienie w konkursie „Moje rodzinne strony – dawniej i dziś” w Przedborzu (za pamiętnik)

Bibliografia

 1. wu-ka: Sokoły w Burkacie / wu-ka // „Gazeta Olsztyńska”. – 1999, nr 95, s. 4.
 2. Zakrzewska, Elżbieta: Bogumiła Stachowiak – poetka i kronikarka / Elżbieta Zakrzewska // „Rocznik Dziadowski”. – T. VI, (2005), s. 182-184.