Camerata Warmińska

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Ze zbiorów WBP w Olsztynie

Cykl spotkań artystyczno-historycznych, popularyzujących postać renesansowego astronoma, Mikołaja Kopernika, zorganizowany w 2010 r. w miastach Warmii i Mazur.

Organizator

Opis

Każdorazowo spotkanie składało się z prezentacji multimedialnej, koncertu oraz odczytu. Nad oprawą muzyczną spotkań czuwał Leszek Szarzyński, lider zespołu kameralnego „Pro Musica Antiqua”. Wraz z zespołem grali specjalnie zaproszeni muzycy i wokaliści z kraju. Spotkania w ramach projektu zrealizowano w: Olsztynie (12 września 2010 r. w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie), Dobrym Mieście, Braniewie, Jezioranach, Lidzbarku Warmińskim, Fromborku, Ornecie, Pieniężnie i Reszlu.
Cameratę zorganizowano w ramach Projektu „Dom Warmiński – Śladami historycznej Warmii”.

Źródło: Ze zbiorów WBP w Olsztynie

Przebieg[1]

Przypisy

  1. Program imprezy z 12 września 2010 r. w Olsztynie.