Celina Witkowska

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Bibliotekarka, pracownik dydaktyczny olsztyńskich uczelni.

Biografia

Ukończyła bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1975 r. zdała egzamin na starszego kustosza dyplomowanego.

Działalność

W latach 1966-1974 pracowała w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie. W 1974 r. została zatrudniona w Bibliotece Wyższej Szkoły Pedagogicznej, w Oddziale Opracowania Zbiorów. W latach 1974-1999 pełniła funkcję kierownika Oddziału Gromadzenia Zbiorów Biblioteki WSP, a po utworzeniu w 1999 r. Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego została najpierw pracownikiem, a następnie kierownikiem Oddziału Gromadzenia Zbiorów Biblioteki UWM (2004-2009). Z pracą bibliotekarza łączy pracę dydaktyczną. Przed 1999 r. prowadziła zajęcia w Zakładzie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej WSP. Obecnie pracuje na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim oraz w Policealnym Studium Bibliotekarskim w Olsztynie.

Przynależność do organizacji

Od wielu lat jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, pełniła w nim funkcję sekretarza Koła Miejskiego i skarbnika Zarządu Okręgu SBP w Olsztynie.

Odznaczenia

  • Odznaka Zasłużonym dla Warmii i Mazur (1977)
  • Odznaka Zasłużony Działacz Kultury (1981)
  • Srebrny Krzyż Zasługi (1985)
  • Odznaka Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (2009)

Bibliografia

  1. Bibliotekarze akademiccy : w sześćdziesięcioleciu szkolnictwa wyższego w Olsztynie 1950-2010 / pod red. Danuty Koniecznej. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010. – S. 96.