Centrum Polsko-Francuskie Côtes d’Armor – Warmia i Mazury

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Logo Centrum Polsko-Francuskiego w Olsztynie.
Ulotka Centrum
Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka
Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka

Regionalny ośrodek współpracy między województwem warmińsko-mazurskim a departamentem Côtes d'Armor w Bretanii (Francja).

Siedziba

10-542 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 39, 1 p.

Historia

Współpracę mieszkańców Côtes d'Armor z mieszkańcami województwa olsztyńskiego (od 1 stycznia 1999 r. woj. warmińsko-mazurskiego) rozpoczęto już 1982 r. dzięki inicjatywie francuskiego stowarzyszenia „Solidarite a Solidarnosc” w Saint-Brieuc. W 1991 r. rozpoczęto oficjalną współpracę pomiędzy departamentem Côtes d'Armor a województwem warmińsko-mazurskim, natomiast w 1993 r. utworzono Centrum Francusko-Polskie Côtes d'Armor – Olsztyn, obecnie Centrum Polsko-Francuskiego Côtes d’Armor - Warmia i Mazury.

Od września 1995 r. do lipca 2018 r. dyrektorem Centrum był Kazimierz Brakoniecki (w latach 1993–1995 Centrum kierowała Teresa Lindner-Łuczyńska).

Od sierpnia 2018 r. Centrum kieruje Małgorzata Czaplarska. [1]

Działalność

Centrum, inaczej zwane Domem Bretanii na Warmii i Mazurach, jest wojewódzką, samorządową instytucją kulturalną, której zadaniem jest rozwój demokracji lokalnej dzięki regionalnej współpracy polsko-francuskiej zgodnie z ideą zjednoczonej i demokratycznej Europy. Podstawową dziedziną działalności Centrum jest popularyzowanie kultury, sztuki i języka francuskiego poprzez prowadzenie kursów językowych, działalność biblioteczną, wystawienniczą, organizację spotkań kulturalnych (Dni Kultury Francuskiej i Dni Bretanii), oświatowych, społecznych (dzięki współpracy z Olsztyńskim Stowarzyszeniem Przyjaciół Bretanii i Francji „Amitié”). Centrum jest też inicjatorem i organizatorem prezentacji regionalnej kultury polskiej w departamencie Côtes d'Armor i w regionie Bretanii, jak i innych przedsięwzięć z zakresu współpracy oświatowej i szkolnej (wymiana młodzieży, letnie obozy językowe), sportowej, ekonomicznej, rolniczej i innej.[2]

Współpraca

Centrum współpracuje z regionalnymi instytucjami polskimi i francuskimi w nawiązaniu i rozwijaniu kontaktów oświatowych, ekonomicznych, rolniczych i innych zawodowych zgodnie z uaktualnioną umową o współpracy pomiędzy samorządowymi władzami Warmii i Mazur i Côtes d'Armor podpisaną 24 VI 2000 r. Przy Centrum działa także Olsztyńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Bretanii i Francji „Amitié”, które współpracuje ze Stowarzyszeniem Côtes d'Armor - Warmia i Mazury w Saint-Brieuc.

Publikacje

Wydawnictwo Centrum Polsko-Francuskiego z 2009 r.

Jednym z wielu zadań Centrum jest działalność wydawnicza. Od 1997 r. opublikowano tutaj szereg prac – głównie przekładów z języka francuskiego w opracowaniu Kazimierza Brakonieckiego. Były to: O Bretanii wierszem i prozą. Antologia literacka, tom I (1997), tom II (2006), Kenneth White Atlantica. Wiersze i rozmowy (1998), Jean Grenier Albert Camus. Wspomnienia (2000), Blaise Cendrars Wiersze (2002) oraz Eugene Guillevic Carnac (2003), Paol Keineg Wiersze bretońskie (2007), Louis Guilloux Moja Bretania (2008), Victor Segalen Stele (2009) w tłumaczeniu Krzysztofa A. Jeżewskiego. W 2005 r. ukazał się tomik wierszy Kazimierza Brakonieckiego Armor. Wiersze atlantyckie, natomiast w 2009 r. powieść tego samego autora W Bretanii.

Multimedia

Przypisy

  1. https://www.olsztyn24.com/news/32446-centrum-polsko-francuskim-pokieruje-nowa-dyrektor.html
  2. Historia i działałność na podstawie materiałów zamieszczonych na stronie internetowej Centrum Polsko-Francuskiego w Olsztynie.

Bibliografia

  1. Chłosta, Jan: Ruch wydawniczy w Olsztynie / Jan Chłosta // W: Olsztyn 1945-2005 : kultura i nauka : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Achremczyka i Władysława Ogrodzińskiego. - Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2006.
  2. Brakoniecki, Kazimierz: Centrum Polsko-Francuskie Côtes d’Armor – Warmia i Mazury w Olsztynie albo Dom Bretanii na Warmii i Mazurach / Kazimierz Brakoniecki // „VariArt”. – 2011, nr 1, s. 15.

Zobacz też

Strona internetowa Centrum Polsko-Francuskiego w Olsztynie

  • Materiał filmowy o centrum na eŚwiatowid.pl [1]