Chór Akord z Lidzbarka Warmińskiego

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Amatorski zespół mieszany, działający w latach 1998-2000(?).

Historia

Chór powstał w 1988 r. jako zespół czterogłosowy. W skład chór weszła część wokalistów Zespołu Kameralnego „Wrzosy”, działającego w latach 1971-1988 przy PSS w Lidzbarku Warmińskim. W organizację chóru zaangażowany był szczególnie Jan Michnowiec (również były członek „Wrzosów”). Już 18 lipca 1988 r. „Akord” wziął udział w przeglądzie chórów w Tczewie.
Kierownikiem i dyrygentem chóru był Kazimierz Fronczak.
Ostatnie wzmianki o występach chóru pochodzą z maja[1] i września[2] 2000 r.

Działalność artystyczna

Zespół działał przy Lidzbarskim Domu Kultury. Koncertował w Lidzbarku Warmińskim, uświetniając uroczystości rocznicowe oraz wydarzenia kulturalne. Wielokrotnie brał udział w Kaziukach Wilniukach, Dniach Ziemi Lidzbarskiej, obchodach Dnia Wojska Polskiego, Narodowego Święta Niepodległości, uroczystościach kombatanckich, śpiewał podczas V Zjazdu Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Lidzbarku, koncertował dla społeczności miasta i województwa (m.in. w kościele św. Piotra i Pawła, w Domu Dziennego Pobytu w Lidzbarku Warmińskim i Bartoszycach, liczne koncerty dla młodzieży i mniejszości ukraińskiej). Chór „Akord” występował również za granicą – w Prawdzińsku (Rosja), Oud Beijerland i Dordrechcie (Holandia).

Nagrody i wyróżnienia

  1. Festiwal Piosenki Seniorów w Olsztynie (1996)
    • I miejsce

Bibliografia

  1. Fronczak, Kazimierz: Dziesięciolecie istnienia mieszanego chóru „Akord” / Kazimierz Fronczak // „Kurier Lidzbarski”. – 1998, nr 98, s. 12.

Przypisy

  1. Kaczyński Henryk, Pan Prezes Stanisław Zarzycki, „Gazeta Warmińska” 2000, nr 9, s. 3.
  2. (ws), Mówią, że wszystko dobre co się dobrze kończy, „Gazeta Warmińska” 2000, nr 14, s. 3.