Chór Moderato z Barczewa

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Włodzimierz Jarmołowicz, Na ludową nutę, „Gazeta Olsztyńska”, 2011, nr 8, s. 11.

Chór działający w Barczewie od 2003 r.

Historia

Chór został założony w 2003 r. przy parafii św. Anny w Barczewie, jako chór kościelny śpiewający kolędy i pieśni religijne. Z czasem zespół rozszerzył swój repertuar o pieśni ludowe, patriotyczne, rozrywkowe i przyjął nazwę Moderato. Od początku istnienia chóru kierownictwo muzyczne sprawuje Danuta Nowakowska. Od stycznia 2005 r. opiekę nad zespołem objął Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Barczewie.

Opis

W skład chóru wchodzi 21 osób (15 kobiet i 6 mężczyzn). Akompaniatorką chóru jest Danuta Nowakowska (instrument klawiszowy). Jest ona jednocześnie autorką opracowań pieśni wykonywanych przez zespół. Ważną osobą dla chóru jest również Mieczysław Dziemidowicz, który poza śpiewem w chórze koncertuje w Galerii Sztuki Synagoga w Barczewie (gra na cymbałach).

Działalność

Działalność koncertowa chóru jest bardzo bogata. Co roku uczestniczy on w występach z cyklu „Odkrywamy miejsca mało znane” i w cyklicznej imprezie „Regionalne spotkania z kolędą”, poświęcone Feliksowi Nowowiejskiemu. Brał udział w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego oraz przygotowuje koncerty na Dni Papieskie i Święta Niepodległości. Zespół dwukrotnie koncertował w Wilnie. Pierwszy raz w 2003 r. w kościele pod wezwaniem św. Piotra i Pawła, a kilka lat później podczas otwarcia wystawy zorganizowanej przez olsztyński Związek Artystów Plastyków w Domu Polskim. Wystąpił również w kościele pod wezwaniem św. Ducha oraz w koncercie dla Polonii. Zespół prezentował swój repertuar także w Hagen w Niemczech.

Nagrody i wyróżnienia

  • Puchar Prezesa Polskiego Związku Chórów i Orkiestr na I Ogólnopolskim Turnieju Chórów „O miecz Juranda”
  • Grand Prix i puchar Prezesa Polskiego Związku Chórów i Orkiestr na II Ogólnopolskim Turnieju Chórów „O miecz Juranda”, za najlepsze wykonanie polskich pieśni
  • I miejsca na Przeglądzie Chórów i Zespołów Śpiewaczych Stawiguda 2007 za najlepiej wykonaną warmińską kurlantkę

Bibliografia

  1. Jarmołowicz, Włodzimierz: Na ludową nutę / Włodzimierz Jarmołowicz // „Gazeta Olsztyńska”. – 2011, nr 8, s. 11.
  2. Osiak, Jadwiga: Zagraniczne wojaże chóru : Moderato z wizytą w Hagen a T.W. / Jadwiga Osiak // „Wiadomości Barczewskie”. - 2008, nr 8, s. 11.
  3. Sukces barczewskiego chóru : tym razem nie było moderato, ale bardzo dobrze! // „Wiadomości Barczewskie”. - 2007, nr 5, s. 6.