Chór Pro Musica z Elbląga

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Amatorski chór mieszany, działający od 2003 r.

Historia

Chór „Pro Musica” powstał 29 stycznia 2003 r. z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Próchnik i Okolic. Pierwszy koncert zespołu odbył się 11 lutego 2004 r.
Dyrygentem chóru jest Jerzy Laskowski. Funkcję prezesa pełni Bogdan Frieske.

Działalność

„Pro Musica” jest kameralnym chórem czterogłosowym. W repertuarze zespołu znajdują się pieśni artystyczne, religijne, patriotyczne i ludowe.
Chór występuje podczas koncertów okolicznościowych w Elblągu i okolicach, imprez plenerowych i wydarzeń kulturalnych, takich jak: Dni Elbląga, Świąteczne Spotkania Elblążan, finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uświetnia również uroczystości religijne. Zespół bierze udział w lokalnych i regionalnych przeglądach muzycznych, m.in. w: I Elbląskim Przeglądzie Chórów a Cappella, Wojciechowych Nieszporach Kolędowych w Świętym Gaju, VIII i IX Warmińskim Przeglądzie Chórów i Zespołów Śpiewaczych „Kurlantka”.

Zobacz też