Chór Redemptoris z Elbląga

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: www.mysl.pl

Amatorski zespół mieszany, działający od 1989 r.

Historia

Chór „Redemptoris” został założony w 1989 r. przez Leszka Goska, dyrygenta i organistę. Od początku istnienia zespół działa przy Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Elblągu.

Działalność

Chór „Redemptoris” jest amatorskim zespołem mieszanym zrzeszającym mieszkańców Elbląga. W repertuarze zespołu znajdują się głównie utwory religijne, ale „Redemtoris” wykonuje również muzykę świecką. Chór koncertuje i występuje podczas uroczystości religijnych na terenie Elbląga i powiatu elbląskiego. Współpracuje z innymi zespołami Elbląga – Orkiestrą Symfoniczną Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu oraz Orkiestrą Garnizonową w Elblągu.
W 2007 r. chór „Redemptoris” uczestniczył w koncercie z okazji 50-lecia pracy redemptorystów w Elblągu, podczas którego wykonano kompozycję ks. I. O. Mańskiego pt. Pomnij o Najdobrotliwsza do słów św. Bernarda w opracowaniu muzycznym Janusza Jędrzejewskiego. W 2008 r. zespół uczestniczył w koncercie „W Hołdzie Janowi Pawłowi Wielkiemu” w ramach cyklu Paschalia Elbingensia.

Zobacz też

Multimedia

Pomnij o Najdobrotliwsza (7 listopada 2007 r.)
Wykonawcy: Chór Redemptoris z parafii Matki Bożej królowej Polski w Elblągu, Orkiestra Symfoniczna Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu z udziałem muzyków Garnizonowej Orkiestry Wojsk Lądowych w Elblągu, Leszek Gosk (dyrygent).
Realizacja: Centrum Sztuki Galeria EL