Chór Seminarium Duchownego w Elblągu

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Zespół śpiewaczy alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej.

Historia

Inicjatywa chóru seminaryjnego powstała wśród kleryków elbląskiego seminarium. Pierwsza próba odbyła się w listopadzie 1993 r. Założycielem zespołu był ówczesny kleryk III roku, Piotr Towarek, niezwykle zaangażowany w organizację chóru był również Artur Pius Woźniak – kleryk z tego samego roku. Pierwszym przygotowywanym przez zespół utworem Akatyst, uroczysty śpiew pochwalny ku czci Bogurodzicy. Prawykonanie miało miejsce podczas odpustu seminaryjnego 8 grudnia 1993 r. i zapoczątkowało tradycję praktykowaną co roku. Modlitwa stała się również stałym punktem repertuarowym chóru, prezentowanym w wielu parafiach diecezji elbląskiej. Kolejnym wyzwaniem twórczym stało się opracowanie śpiewanej Drogi Krzyżowej „Ślad losu”, autorstwa Ojców Redemptorystów, przez lata wzbogacanej o kolejne nowe aranżacje i harmonizacje. Z nabożeństwem tym chór pod przewodnictwem rektora ks. Stefana Ewertowskiego odwiedził około pięćdziesięciu parafii diecezji elbląskiej, a także pelplińskiej i gdańskiej.
Od 1995 r. praca zespołu skupiła się na przygotowaniu liturgii Triduum Sacrum (Triduum Paschalnego, czyli trzech dni przed Wielkanocą), wykonywanej podczas uroczystości w elbląskiej katedrze. Inspiracją dla chóru były śpiewy liturgii dominikańskiej z bazyliki św. Trójcy w Krakowie. Zespół seminaryjny występował również podczas święceń diakonatu i prezbiteratu odbywających się w katedrze zazwyczaj w czerwcu każdego roku. Od 1995 r. chór śpiewa także podczas uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej. W 1997 r., kiedy ks. Piotr Towarek otrzymał święcenia kapłańskie i został dekretem biskupa elbląskiego mianowany oficjalnie dyrygentem chóru, nastąpiły w jego organizacji istotne zmiany. O ile do tego momentu praca zespołu bazowała na pewnej spontaniczności oddolnych inicjatyw, od tego czasu praca śpiewaków zyskała oficjalne potwierdzenie oraz zyskała na regularności. Seminarzyści nadal jednak przygotowywali śpiewy liturgiczne oraz różnorodne formy celebracji i nabożeństw. Po dwóch latach dyrygent zespołu został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu muzykologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie, nadal jednak pracował z chórem podczas okolicznościowych spotkań i prób. W tym czasie istotne znaczenie miała dla chóru seminaryjnego uroczysta inauguracji Roku Wielkiego Jubileuszu - Iubilaeum 2000, podczas której udało się zgromadzić i poprowadzić wraz z seminaryjnym zespołem wokalnym - małą, kameralną orkiestrę, nazwaną z czasem Capella Sancti Nicolai. Udział orkiestry w katedralnych i seminaryjnych obrzędach liturgicznych ostatecznie stał się tradycją. Chór występował również w imprezach innego typu, np. w koncertach cecyliańskich w Malborku oraz w sympozjach naukowych organizowanych przez seminarium czy inne instytucje Elbląga.
Obecnie chór seminaryjny spotyka się na próbach raz w tygodniu, w czwartki w godz. 19.15-20.30.

Skład

(dane z 2001 r.)

Kadry

Prezesi

(odpowiedzialni za kontakt z dyrygentem i wszelkie sprawy techniczne; kolejność chronologiczna)

Repertuar

W repertuarze zespołu znajdują się m.in.: chorały gregoriańskie, psalmy polskiego renesansu, śpiewy liturgiczne szkoły dominikańskej w Krakowie (skomponowane przez Pawła Bębenka) oraz utwory autorskie dyrygenta.

Ciekawostki

  • Nieoficjalnie chór jest również nazywany „Collegium Tovarcum”; autorem tej nazwy jest prawdopodobnie ks. bp Andrzej Śliwiński.
  • Chór nagrał wraz z orkiestrą „Capella Sancti Nicolai” koncert kolęd dla elbląskiej telewizji Vectra.

Bibliografia