Chór przy Więzieniu w Barczewie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: „Wiadomości Barczewskie” 2006, nr 9, s. 10.

Amatorski chór mieszany, działający w latach 1953-1956.

Historia

Idea założenia chóru zrodziła się jesienią 1953 r. Inicjatorem powstania zespołu był Stanisław Bonusiak, który angażował się w organizację kultury przy Zakładzie Karnym w Barczewie. W tym czasie działały tam również teatr oraz zespół artystyczny.
Zespół składać miał się tylko z funkcjonariuszy służby więziennej i ich współmałżonków. Nad składem chóru oraz repertuarem czuwały Wanda Bonusiak oraz Olga Szulimowska. Kiedy naczelnikiem więzienia został Edward Szczubiał, opiekę nad chórem powierzono profesjonalnemu muzykowi – Stefanowi Ciborowskiemu.
Po pierwszym roku działalności w chórze śpiewało ponad czterdzieści osób, m.in.: Janina Baczewska, Władysław Bajor, Wanda i Stanisław Bonusiakowie, Jan Borowik, Wanda Biniecka, Adela Chmiel, Henryka Cieślak, Adela Cieślik, Józef Gałka, Jadwiga Gil, Kazimiera Hilenberg, Roman Jękot, Tadeusz Jekot, Irena Kasprzak (Maliszewska), Marian Matysiak, Jadwiga Kołakowska, Henryk Kołakowski, Zenobia Łapińska (Kowalska), Włodzimierz Kardasz, Zofia Kardasz, Józefa Kłos, Stanisław Kostek, Leokadia Fiećko, Antoni Magalski, Barbara Mitowska, Kazimierz Mitowski, Tadeusz Mucha, Celina Nasalska, Eugeniusz Parys, Kazimiera Rucińska, Kazimierz Rynkiewicz, Jan Stegnerski, Edmund Szambelan, Melania Wąsowska, Władysław Wierzbicki, Genowefa Wierzbicka, Olga Szulimowska. Próby odbywały się w Domu Kultury nad Stawem Więziennym oraz na plebani parafii ewangelickiej w Barczewie.
Na repertuar chóru składały się utwory popularne i rozrywkowe, piosenki żołnierskie i radzieckie oraz utwory ludowe. Zespół nie wykonywał pieśni patriotycznych i religijnych.
Chór występował podczas miejscowych uroczystości, koncertował w Olsztynie, Barczewie oraz innych miejscowościach gminy Barczewo. Występom chóru towarzyszyli czasem śpiewacy z olsztyńskiego Teatru im. Stefana Jaracza. Zespół uczestniczył w eliminacjach przeglądów chórów działających przy aresztach i więzieniach województwa olsztyńskiego w Kamińsku (1955 r., I miejsce) i Iławie (1956 r., II miejsce).
„Chór przy Więzieniu” zaprzestał działalności pod koniec 1956 r.

Bibliografia

  1. Zenderowski, Wojciech: „Chór przy Więzieniu” w Barczewie / Wojciech Zenderowski. – Il. // „Wiadomości Barczewskie”. – 2006, nr 9, s. 10.