Cyprian Rogowski

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

(1953- ) – olsztyński kapłan, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (teologia pastoralna i pedagogika religii), redaktor „ Studiów Warmińskich”, profesor

Biografia

Urodził się 24 lipca 1953 r. w Bieżuniu (woj. mazowieckie). W 1979 r. ukończył studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1994 r. obronił doktorat, w 2000 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego, natomiast w 2002 r. profesurę. Mieszka w Olsztynie.
W l. 1979-1980 pracował jako wikariusz oraz prefekt młodzieży w parafii św. Jerzego w Elblągu. W l. 1980-1981 studiował w Instytucie Papieskim w Rzymie. W l. 1981-1985 był wikariuszem w parafii Matki Kościoła w Olsztynie. W l. 1986-2001 został administratorem parafii w Wahlsburgu (Niemcy), jednocześnie w l. 1988-1994 studiował na uniwersytetach w Getyndze i Kassel. W 2000 r. zaczął pracę na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie - jako profesor nadzwyczajny na Wydziale Teologii. Od 2000 r. kierował Katedrą Katechetyki i Pedagogiki Religii. W l. 2002-2008 sprawował urząd dziekana Wydziału Teologii, był również członkiem Senatu – Senackich Komisji: ds. Rozwoju i Finansów oraz ds. Współpracy z Zagranicą, od 2003 r. natomiast – pracując w funkcji profesora zwyczajnego – został członkiem Senackiej Komisji ds. Kadrowych. Od 2010 r. zakończył pracę na olsztyńskim Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.
Ks. Rogowski jest członkiem rad naukowych czasopism „Pedagogia Chrystiana”, „Studia Warmińskie”, „Forum Teologiczne”, „Pielęgniarstwo XXI Wieku”, „Keryks. Internationale Religionspädagogische Rundschau” (redaktor naczelny). W swoich badaniach zajmuje się porównaniem niemieckiej i polskiej pedagogiki religii, rozwojem pedagogiki religii po Soborze Watykańskim II, koncepcjami przekazu wiary we współczesnym świecie, miejscem religii w szkole oraz dydaktyką symbolu.
Rogowski jest członkiem licznych instytucji oraz towarzystw:

 • Komitet Nauk Teologicznych Państwowej Akademii Nauk (2003-2006)
 • Sekcja Teologiczna Konferencji Episkopatu Polski
 • Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Polskie Towarzystwo Pedagogiczne
 • Państwowy Instytut – Instytut Śląski w Opolu
 • stowarzyszenia katechetyczne i pedagogiczno-religijne niemieckiego obszaru językowego: Deutscher Katecheten Verein w München, Arbeits-Gemeinschaft Katolischer Katechetik Dozenten, Görres Gesellschaft w Köln
Rogowski.jpg

Publikacje

 • Edukacja religijna : założenia, uwarunkowania, perspektywy rozwoju. - Lublin : TNKUL, cop. 2002.
 • Hermeneutyczno-dydaktyczny wymiar symbolu i implikacje pedagogiczno-religijne : studium pedagogicznoreligijne w wymiarze interdyscyplinarnym. - Lublin : TN KUL, 1999.
 • Koncepcje katechetyczne po Soborze Watykańskim II. - Lublin : TNKUL. Wydaw., 1997

Ks. Rogowski jest autorem łącznie ok. 300 artykułów.

Nagrody i odznaczenia

 • sześciokrotnie nagroda rektora olsztyńskiego Uniwersytetu

Ciekawostki

 • Zainteresowanie osobiste ks. Rogowskiego to muzyka klasyczna oraz podróże.

Bibliografia

 1. Słownik biograficzny profesorów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie / [oprac. zespół aut. Maria Fafińska et al. ; słowo wstępne Józef Górniewicz]. - Wyd. 2. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009. – S. 140.