Danuta Wasilewska

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Bibliotekarka, związana z olsztyńskimi bibliotekami akademickimi.

Biografia

Danuta Antonina Wasilewska ukończyła bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim. W 1966 r. zdała egzamin na starszego kustosza dyplomowanego. Przez wiele lat pracowała w bibliotekach akademickich na terenie Olsztyna. Od 2002 r. jest na emeryturze.

Działalność

Pracę zawodową rozpoczęła w 1962 r. w Bibliotece Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie (od 1972 r. Biblioteka Akademii Rolniczo-Technicznej, od 1999 r. Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego) i pracowała w niej do 2002 r. Najpierw pracowała w Oddziale Udostępniania Zbiorów, latach 1969-1975 pełniła w nim funkcję kierownika. W latach 1976-1981 była zastępcą dyrektora Biblioteki ART, a w latach 1984-2002 kierownikiem Sekcji Selekcji i Skontrum Księgozbioru.

Przynależność do organizacji

Od wielu lat jest członkinią Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, pełniła m.in. funkcję sekretarza Oddziału Miejskiego SBP w Olsztynie, należy także do Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Publikacje

Jest autorką i współautorką bibliografii publikacji pracowników ART za lata 1961-1984, a także przewodników po Bibliotece ART i informatorów o jej nabytkach.

Odznaczenia

  • Złoty Krzyż Zasługi (1989)
  • Zasłużony dla Akademii Rolniczo-Technicznej (1991)
  • Odznaka Zasłużonym dla Warmii i Mazur (1988)
  • Odznaka Zasłużony Działacz Kultury

Nagrody i wyróżnienia

  • Srebrny Laur Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego za zasługi dla rozwoju Uniwersytetu i bibliotek akademickich w Olsztynie (2011)

Bibliografia

  1. Bibliotekarze akademiccy : w sześćdziesięcioleciu szkolnictwa wyższego w Olsztynie 1950-2010 / pod red. Danuty Koniecznej. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010. – S. 94.