Dekanalny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Górowie Iławeckim 2011

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Konkurs muzyczny zorganizowany w 2011 r.

Organizatorzy

Komitet organizacyjny:

 • Jolanta Płoska
 • Edyta Kanclerz
 • Elżbieta Gottuk

Fundatorzy nagród:

 • ks. dziekan Józef Gawrylczyk
 • ks. Wojciech Wajda
 • Jadwiga Zysmanowicz

Przebieg

I Dekanalny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Górowie Iławeckim odbył się 14 stycznia 2011 r. w Zespole Szkół w Górowie Iławeckim. Konkurs miał na celu pielęgnowanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek – nieodłącznego elementu obchodów Świąt Bożego Narodzenia. Uczestnicy – soliści i zespoły – oceniani byli w dwóch kategoriach: uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów i szkół ponadgimnazjalne.

Jury

 • Anna Jasińska
 • Teresa Rychel
 • Przemysław Śmilgiewicz
 • Jarosław Grygas
 • Rafał Narkiewicz

Laureaci

Szkoły podstawowe:

Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne:

Zobacz też