Dwór w Marwicy

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Zabytek architektury wzniesiony pod koniec XVIII wieku.

Lokalizacja

Dwór został wybudowany w północno-zachodniej części wsi Marwica (niem. Klein Marwitz), w środkowej części dawnego zespołu, pomiędzy parkiem a kompleksem gospodarczym. Wieś położona jest w powiecie elbląskim, w gminie Rychliki, około 11 km na zachód od Pasłęka.

Historia

Właścicielami majątku w Marwicy byli Lewaldowie z Jelonek, a później ród von Bodeck z Barzyny. U schyłku XIX wieku miejscowość należała do majątku Karola Franckensteina z Barzyny, a później do Waltera Franckensteina z Dziśnit. Liczyła wtedy 637 ha. Rezydencja, znajdująca się w centrum majątku została wybudowana w latach 1780-1790. W latach 1910-1932 przebudowano ją w stylu secesyjnym. Majątek należał wówczas do rodziny Kriegów. W 1929 roku posiadłość została sprzedana na rzecz państwa, które odprzedało ziemię okolicznym chłopom. W dworze urządzono dom opieki dla osób starszych, a następnie dom dzieci wysyłanych na wieś. W pewnym okresie mieściła się tu także szkoła Hitlerjugend. Obecnie znajduje się tu Dom Dziecka „Orle Gniazdo”.

Opis

Dwór ma charakter dużej wiejskiej willi. Wzniesiono go na planie zbliżonym do kwadratu, jako budowlę trójkondygnacyjną, z jednokondygnacyjnym skrzydłem od południowego zachodu, krytym dachem mansardowym. W 1960 roku od strony wschodniej dostawiono niską przybudówkę nie nawiązującą wyglądem do całości. Od frontu i ogrodu znajduje się płytki ryzalit zwieńczony szczytem o płynnej linii z polem wypełnionym ornamentem roślinnym. Od strony ogrodowej ryzalit poprzedzony został tarasem z zadaszeniem, wspartym na kolumnach z szerokimi schodami do parku. Wewnątrz zachowały się oryginalne boazerie holu, ozdobne, dwuskrzydłowe drzwi do salonu ogrodowego oraz schody z ozdobną balustradą. Po stronie północnej obiektu rozciąga się park wraz ze stawem. Od południa prowadzi główny wjazd, poprzez bramę wjazdową w starym ogrodzeniu. W części zachodniej znajdują się dawne zabudowania podworskie.

Ciekawostki

  • W dniu 24 stycznia 1945 roku we dworze zginęli ostatni właściciele majątku w Karnitach, Hans Arnold von Giinther z żoną Hertą (z domu von Oven).

Bibliografia

  1. Jackiewicz-Garniec, Małgorzata: Pałace i dwory dawnych Prus Wschodnich : dobra utracone czy ocalone? / Małgorzata Jackiewicz-Garniec, Mirosław Garniec. – Olsztyn : Studio Wydawnicze Arta Mirosław Garniec, 2001. - S. 48-49.
  2. Słodownik, Lech: Rychliki : 700-lecie (1310-2010) z dziejów wsi i okolic / Lech Słodownik. - Rychliki : Urząd Gminy, 2010. - S. 66-67.

Zobacz też

  • Zespół dworsko-parkowy, materiał zamieszczony na stronie internetowej www.polskaniezwykla.pl [dostęp 16.01.2014 r.]