Dynamiczna Diagnoza Kultury Warmii i Mazur

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Logo konferencji zamykającej projekt
Źródło:Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie

Projekt realizowany przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie w 2012 roku, który sfinansowali Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Opis

Projekt miał na celu ocenę stanu kultury, praktyk i procesów kulturalnych w województwie warmińsko-mazurskim, a także nakreślenie rekomendacji i propozycji działań na przyszłość. Na podstawie zrealizowanej diagnozy tworzone będą zręby polityki kulturalnej Samorządu Województwa oraz podstawy programowe dotyczące finansowania kultury w nowym okresie programowania w latach 2014 – 2020.

Rezultatem projektu będzie utworzenie w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie Regionalnego Obserwatorium Kultury działającego w sieci z Obserwatorium Żywej Kultury.
Podczas konferencji zamykającej projekt (17 grudnia 2012 r.) w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie zostanie ogłoszony raport na temat stanu kultury.

Cele

  • opracowanie diagnozy infrastruktury kultury i edukacji ( badanej w działaniu), oferty kulturalnej (jej jakości i odbioru), praktyk i procesów kulturalnych (w tym zrealizowanych projektów) oraz efektów społecznych funkcjonowania życia kulturalnego w województwie Warmińsko-Mazurskim;
  • wypracowanie rekomendacji dla polityk kulturalnych na szczeblu wojewódzkim i szczeblach lokalnych;
  • wypracowanie wizji rozwoju kultury i jej funkcjonowania jako narzędzia podnoszenia jakości życia i kapitału społecznego mieszkańców województwa;
  • wypracowaniu modeli współpracy między różnymi podmiotami (administracją samorządową, instytucjami. organizacjami i firmami tworzącymi ofertę kulturalną i edukacyjną, środowiskami lokalnymi) uwzględniających specyfiki lokalne;
  • weryfikacja modeli życia kulturalnego na przykładzie Warmii i Mazur (cel poznawczy teoretyczny);
  • weryfikacja narzędzi diagnostycznych (cel poznawczy metodologiczny).

Zespół badawczy

  • dr hab. Barbara Fatyga, prof. UW - kulturoznawca i socjolog, Kierownik Zakładu Metod Badania Kultury, Ośrodka Badań Młodzieży i specjalizacji dydaktycznej Antropologia współczesności. Animacja działań lokalnych w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Komitetu Socjologii PAN (II kadencja z wyboru). Kierownik zespołu merytorycznego Obserwatorium Żywej Kultury. Posiada kompetencje w zakresie realizacji ilościowych i jakościowych badań kultury. Zrealizowała ponad 40 projektów badawczych, autorka ponad 150 publikacji naukowych i popularnonaukowych (pełny zestaw informacji o projektach i publikacjach na stronie internetowej: [2]).
  • dr Magdalena Dudkiewicz - socjolog, adiunkt w Zakładzie Metod Badania Kultury ISNS UW, sekretarz redakcji kwartalnika „Trzeci sektor” wydawanego przez Instytut Spraw Publicznych, członek zespołu OŻK, posiada bardzo duże doświadczenie w badaniach terenowych oraz w prowadzeniu działań praktycznych (w szczególności w zakresie „polityki medialnej” organizacji pozarządowych oraz zagadnień animacji kultury i realizacji projektów badawczych), współpracuje z wieloma programami grantowymi jako ekspert w komisjach przyznających środki na badania i projekty działań. Pełny wykaz projektów i publikacji na stronie internetowej: [3]
  • dr Paweł Tomanek - jest najmłodszym członkiem zespołu: antropolog społeczny i tłumacz antropologicznej i socjologicznej literatury z języka angielskiego, adiunkt w Zakładzie Metod Badania Kultury ISNS UW, członek zespołu Obserwatorium Żywej Kultury.

Posłuchaj

Zobacz

Przypisy

  1. Na tej sesji Radni Sejmiku Województwa zdecydowali m.in. o wsparciu wydarzeń kulturalnych o ważnym znaczeniu dla całego regionu i przyjęli również raport na temat stanu kultury na Warmii i Mazurach opracowany przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie - więcej na [1].