Elżbieta Borajkiewicz

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Bibliotekarka, pracownik Biblioteki Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie i Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Biografia

Ukończyła studia magisterskie z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie, a także Studia Podyplomowe o tematyce Unia Europejska i Współpraca Transgraniczna na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Działalność

Pracę w Bibliotece Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie podjęła w 1975 r. Do 1979 r. pracowała w Oddziale Udostępniania Zbiorów, w latach 1980-1987 pełniła funkcję kierownika Biblioteki Instytutu Nauk Społeczno-Politycznych ART, natomiast w 1990 r. przeszła do Oddziału Informacji Naukowej. Tam też pozostała po utworzeniu na bazie Biblioteki ART, Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (na stanowisku kustosza). W latach 2008-2009 pełniła w tym Oddziale funkcję kierownika. Oprócz pracy zawodowej zajmuje się działalnością społeczną. Od wielu lat jest członkinią Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, w którym pełniła m.in. funkcje sekretarza Zarządu Okręgu SBP w Olsztynie (1997-2002), a także przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej (dwie kadencje).

Odznaczenia

  • Honorowa Odznaka Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (1994)
  • Odznaka Zasłużony Działacz Kultury (2003)
  • Honorowa Odznaka Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
  • Medal Pamiątkowy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „W dowód uznania”

Bibliografia

  1. Bibliotekarze akademiccy : w sześćdziesięcioleciu szkolnictwa wyższego w Olsztynie 1950-2010 / pod red. Danuty Koniecznej. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010. – S. 37-38.