Elżbieta Budnik

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Fot. Anita Romulewicz.
Źródło: Archiwum WBP w Olsztynie.

(1966- ) – bibliotekarka, dyrektor Biblioteki Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego

Biografia

Urodziła się 10 lipca 1966 r. w Olsztynie. W latach 1980-1985 była uczniem II Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. W 1990 r. otrzymała tytuł magistra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Mieszka i pracuje w Olsztynie.

Działalność

Edukacyjna

Pracę zawodową rozpoczęła w 1990 r. jako asystent w Zakładzie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie (obecnie ewim:Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie). Jako nauczyciel akademicki pracowała do 2000 r. Od wielu lat prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu czytelnictwa, metodyki pracy z czytelnikiem oraz biblioterapii (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski i Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego). Organizuje konferencje dla bibliotekarzy wszystkich typów bibliotek województwa warmińsko-mazurskiego, m.in.

 • „Biblioteka wobec wyzwań cywilizacyjnych” (Olsztyn, 2006)
 • „Współczesne konteksty czytelnictwa” (Olsztyn, 2009)

W latach 1996-2008 była nauczycielem w olsztyńskiej filii Centrum Edukacji Bibliotekarskiej Informacyjnej i Dokumentacyjnej w Warszawie (funkcjonującej przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie). Prowadziła zajęcia w dwuletnim Pomaturalnym Studium Bibliotekarskim Zaocznym w zakresie: wiedza o czytelnictwie, warsztaty czytelnicze, pedagogika, wiedza o nauce i literaturze niebeletrystycznej.

Bibliotekarska

W 2000 r. zatrudniona została w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego w charakterze kierownika biblioteki. Od 2007 r. pełni funkcję dyrektora. W latach 2000-2008 założyła i prowadziła Archiwum Olsztyńskiej Szkoły Wyższej. Jednocześnie od 2003 r. działa jako Pełnomocnik Rektora ds. Studiów Podyplomowych tej uczelni. W swoim środowisku akademickim inicjuje i organizuje wiele przedsięwzięć i imprez mających na celu popularyzację czytelnictwa, rozwijanie kultury studenckiej oraz pomoc w docieraniu do wiedzy. Wśród najważniejszych inicjatyw z tego zakresu należy wymienić:

 • publikowanie w czasopiśmie społeczności akademickiej OSW „Dialog” artykułów popularyzujących czytelnictwo, omówień piśmiennictwa, zestawień bibliograficznych, relacji z wykładów monograficznych i imprez organizowanych przez bibliotekę (od 2000 r. jest członkiem redakcji „Dialogu”)
 • prowadzenie stałej rubryki „Literatura polecana” w kwartalniku naukowym uczelni „Szkice Humanistyczne” (od 2008 roku pełni funkcję członka Kolegium Redakcyjnego)
 • organizowanie konkursów literackich i artystycznych dla studentów i pracowników uczelni
 • organizowanie spotkań autorskich i promocji książek
 • zainicjowanie i organizacja otwartych wykładów studenckich kół naukowych działających na uczelni
 • organizowanie innych imprez, np. pokaz sprzętu elektronicznego dla osób niedowidzących i niewidomych (w tym czytników) dla studentów fizjoterapii i pedagogiki, loterie świąteczne z książkowymi fantami połączone ze zbiórkami charytatywnymi (we współpracy z PCK), organizowanie wystaw tematycznych i okolicznościowych towarzyszących konferencjom i sesjom naukowym, współpraca ze studencką grupą artystyczną „Fortis” (organizowanie wystaw fotograficznych i wieczorków muzyczno-poetyckich)

Udział w organizacjach

Jest aktywnym działaczem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Od 2006 pełni funkcję sekretarza Oddziału SBP w Olsztynie. W 2009 r. została wiceprzewodniczącą Warmińsko-Mazurskiego Okręgu SBP i delegatką na Zjazd Krajowy SBP, zaś w 2011 r. - członkiem Zarządu Głównego SBP w Warszawie. Angażuje się w prace Stowarzyszenia poprzez:

 • inicjowanie i podejmowanie licznych działań na rzecz integracji środowiska zawodowego bibliotekarzy w regionie warmińsko-mazurskim (udział w obchodach jubileuszy bibliotek, w zebraniach założycielskich i sprawozdawczo-wyborczych kół SBP, współorganizowanie konferencji z innymi olsztyńskimi bibliotekami, organizowanie zebrań zarządów struktur SBP
 • organizowanie szkoleń dla bibliotekarzy w regionie warmińsko-mazurskim
 • współorganizowanie Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza i innych imprez organizowanych przez SBP na terenie Warmii i Mazur
 • redagowanie strony internetowej Warmińsko-Mazurskiego Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich www.sbp.olsztyn.pl
 • udział w akcjach ogólnopolskich promujących kulturę czytelniczą, np. Tydzień Bibliotek, Cała Polska Czyta Dzieciom

Nagrody i odznaczenia

 • Odznaka „Zasłużony dla kultury polskiej” (2011)