Elbląska Orkiestra Kameralna

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Orkiestra działająca w Elblągu od 2007 r.

Historia

Orkiestra powstała w październiku 2007 r. z inicjatywy Prezydenta Elbląga. W kolejnych latach jej dyrektorami byli Marta Drózda, Tomasz Gliniecki, Paweł Kukliński, obecnie zespół prowadzi Bożena Sielewicz. Paweł Kukliński pełni funkcję dyrektora artystycznego. Orkiestrze dyrygowali m.in. Michał Nesterowicz, Piotr Wujtewicz, Janusz Przybylski, Jan Stanienda, Marzena Diakun, Adrian Sylwin Mackiewicz, Adam Klocek, Jan Miłosz Zarzycki, Adam Sztaba. Muzycy orkiestry to m.in. absolwenci Akademii Muzycznej w Gdańsku. Orkiestra działa pod patronatem Urzędu Miasta w Elblągu.

Skład

Skład orkiestry (2010): I Skrzypce: Paweł Kuklinski – koncertmistrz, Marta Stachowiak, Anita Jarzębska, Małgorzata Lewosińska, Stefan Wesołowski – muzyk współpracujący. II Skrzypce: Szymon Morus, Anna Miszkurka, Katarzyna Przyborowska, Beata Wojtowicz – muzyk współpracujący. Altówki: Błażej Maliszewski, Joanna Kaszubska, Karol Jurewicz – muzyk współpracujący, Michał Piwowarczyk – muzyk współpracujący. Wiolonczele: Mariusz Mruczek – inspektor orkiestry, Aneta Wądołowska, Milena Olewniczak. Kontrabasy: Damian Wdziękoński, Małgorzata Kruszyńska – muzyk współpracujący.

Działalność

Celem Orkiestry jest upowszechnianie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb społeczeństwa w zakresie kultury muzycznej, a tym samym umożliwienie aktywnego uczestnictwa elblążan w życiu kulturalnym. W ciągu kilku lat działalności orkiestra wystąpiła z wieloma osobowościami muzycznymi. Na co dzień współpracuje też z zespołami z różnych krajów, nie tylko europejskich, co ma na celu umożliwienie wymiany doświadczeń i repertuaru między muzykami oraz dyrygentami. Koncertowała w Bibliotece Elbląskiej, Centrum Sztuki Galeria EL, Teatrze im. Aleksandra Sewruka oraz w Państwowej Szkole Muzycznej m.in. z: norweskim chórem „Marcel Singers” z Krageroe, kontrabasistą Bogusławem Furtokiem, skrzypkiem Andrzejem Kulką, z zielonogórską formacją Raz Dwa Trzy, Justyną Steczkowską, Leszkiem Możdżerem oraz z flecistą Łukaszem Długoszem, Mariuszem Kiljanem, Wojciechem Zielińskim, Piotrem Kusiewiczem, Olgą Bończyk, Miloslavem Gajdos’em – czeskim kontrabasistą, kompozytorem i śpiewakiem, wokalistką jazzową Lorą Szafran oraz Kamilą Grott. Orkiestra występowała również z solistami Anną Fabrello, Rafałem Lewandowskim, Agatą Kielar. W czerwcu 2009 roku wystąpiła na festiwalu „TOP Trendy” i stuleciu Opery Leśnej w Sopocie akompaniując muzykom.

Repertuar

Orkiestra ma w swoim repertuarze wiele znaczących dzieł muzyki klasycznej, między innymi takich kompozytorów jak: A. Vivaldi, J. S. Bach, W. A. Mozart, P. Czajkowski, M. Karłowicz, A. Dworzak, W. Kilar, F. Chopin, L. Van Beethoven, W. Lutosławski, H. M. Górecki. Muzycy Elbląskiej Orkiestry Kameralnej dobrze czują się wykonując także muzykę jazzową oraz rozrywkową.

Nagrody

Orkiestra jest laureatem:

Bibliografia

  1. Nowe w orkiestrze // „Tydzień w Elblągu”. – 2011, nr 9, s. 4.

Zobacz też