Elbląskie Dni Muzyki Dawnej

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Logo wydarzenia.

Cykliczna impreza muzyczna organizowana przez Elbląskie Towarzystwo Kulturalne od 1996 r.

Organizator

Głównym organizatorem imprezy jest Elbląskie Towarzystwo Kulturalne. W przygotowaniu kolejnych edycji uczestniczyły także: Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym lokalnych jednostek samorządowych oraz sponsorów.

Historia

Elbląskie Dni Muzyki Dawnej zorganizowane zostały po raz pierwszy jako impreza o charakterze ogólnopolskim w 1996 r. Inicjatorami wydarzenia byli: Danuta Mańkut – prezes Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego oraz Ryszard Skotnicki – muzyk i nauczyciel, pasjonat muzyki dawnej.

Cel

Celem imprezy jest promocja kultury muzycznej dawnych epok oraz obyczajów okresu średniowiecza, renesansu i baroku. Na wydarzenie składają się: koncerty kameralne i plenerowe, warsztaty, pokazy walk rycerskich, jarmarki dawnego rzemiosła, biesiady, wystawy. W Elbląskich Dniach Muzyki Dawnej udział biorą zarówno muzycy profesjonalni, jak i amatorzy, w tym młodzież. Do uczestnictwa w koncertach zapraszani są ponadto goście zagraniczni. Festiwal odbywa się rokrocznie w miesiącu czerwcu. Wstęp na poszczególne imprezy jest bezpłatny.

Edycje