Ewa Gładkowska

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: UWM
Olsztyn 2003, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego.

Historyk sztuki, wykładowca Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Biografia

Jest absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pod kierunkiem prof. Tadeusza Chrzanowskiego napisała rozprawę doktorską Obecność wielokulturowej tradycji Warmii i Mazur w powojennym Olsztynie na podstawie działalności i twórczości Hieronima Skurpskiego.

Działalność

Jest wykładowcą Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie (na stanowisku adiunkta). Pracuje m.in. w Instytucie Sztuk Pięknych i w Instytucie Filozofii. Jej główne obszary badań obejmują historię sztuki XIX i XX wieku, estetykę, strategię przyswajania obcego dziedzictwa kulturowego i socjologię sztuki. Jest członkinią Grupy Roboczej Polskich i Niemieckich Historyków Sztuki Konserwatorów.

Publikacje

Jest autorką licznych publikacji wydanych m.in. w Stanach Zjednoczonych i Niemczech, poświęconych sztuce XX wieku, wielokulturowości Warmii i Mazur oraz zagadnieniom sztuki niemieckiej. Jej artykuły ukazują się m.in. na łamach „Biuletynu Historii Sztuki”, „Borussii”, „Gazety Olsztyńskiej”. Opublikowała m.in.:

  • Zrozumieć czas : obecność wielokulturowej tradycji Warmii i Mazur na przykładzie działalności społeczno-kulturalnej i twórczości Hieronima Skurpskiego (2003)

Bibliografia

  1. Gesty, znaki, symbole / pod red. Piotra Obarka. - Olsztyn : Studio GRAVITE, 2010. – S. 200.