Ex - Grupa

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Olsztyński zespół powstały po rozwiązaniu grupy „KART”.

Skład

Historia

Po ukończeniu studiów przez członków Grupy „Niebo” i epizodzie w formacji „KART”, zespół traci charakter amatorskiej grupy studenckiej. Stąd też w październiku 1979 grupa „KART” przeistacza się w „EX – Grupę”. Cel nowej grupy jest taki, ażeby nie tracąc walorów poezji śpiewanej, znaleźć się jednak pośród trendów istniejących obecnie w muzyce estradowej[1] Zespół zaczyna współpracę z kabaretem „Ostatnia Zmiana” w ramach „Piwnicy Literackiej”, która swoją siedzibę ma w Domu Środowisk Twórczych. W roku 1992 część członków zespołu tworzy kabaret „Czerwony Tulipan”.

Bibliografia

  • Mickiewicz, Józef: „Niebo” oglądane z ziemi / Józef Mickiewicz // „Warmia i Mazury”. – 1980, nr 8, dod. „Śpiewajmy poezję”, s. [15].
  • Śrutkowski, Tomasz: Piwnica literacka / Tomasz Śrutkowski // „Warmia i Mazury”. – 1981, nr 5, dod. „Biesiady Humoru i Satyry”, s. [6-7].

Przypisy

  1. Cyt. za: Mickiewicz Józef, „Niebo” oglądane z ziemi, „Warmia i Mazury”, 1980 nr 8, dod. „Śpiewajmy poezję”, s. [15].