Filozofia Filmowo

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Logo Festiwalu Filozofia Filmowo
(Nadesłane przez Dorotę Sepczyńską)

Olsztyński minifestiwal filmu filozoficznego organizowany w ramach Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki.

Organizatorzy


Opis

Filozofia Filmowo to tematyczny przegląd filmowy organizowany w ramach Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki,

Kiedy nastaje złota jesień, Olsztyn żyje filozofią. W sercu Starówki pojawia się wiatr myślenia, który budzi ze snu. Przyczyną tego są filmy o ideach, nurtach filozoficznych i myślicielach z różnych epok i krajów. Dzieła filmowe nie tylko o filozofii, ale i filozofujące kino. Spotkania ze wspaniałymi wykładowcami, wybitnymi reżyserami i wyjątkowymi artystami.

Filozofia Filmowo (w skrócie FF) to projekt edukacyjno-badawczy w formie odbywającego się cyklicznie przeglądu filmów poświęconych filozofii. Jego misją jest przybliżenie mieszkańcom Warmii i Mazur problematyki filozoficznej w sposób atrakcyjny i nowatorski. Zwrócenie uwagi na aktualność filozofii, jej rolę we współczesnym świecie. Wbrew stereotypowi, który filozofię pragnie zamknąć w hermetycznym świecie akademickiego teoretyzowania, FF przypomina, że filozofia jest bliska każdemu myślącemu człowiekowi, pokazuje, że można uprawiać ją na różne sposoby i za pomocą rozmaitych środków wyrazu. Dlatego też główną ideą tego przedsięwzięcia jest spotkanie dwóch dziedzin, filozofii i filmu. Ukazanie za pomocą projekcji, wykładów i dyskusji jak z powszednich doświadczeń wypływa filozofia i jak towarzyszy ona ludziom w życiu. Ma ona również promować sztukę filmową. Zaznajamiać z filmem dokumentalnym, biograficznym i eksperymentalnym, ambitnymi obrazami filmowymi. W ten sposób FF ma uwrażliwić na problemy filozoficzne i filozofowanie, a jednocześnie pokazać, że kino miłując mądrość może bawić i zachwycać. Stara się odsłonić kino poruszone filozofią, które podejmuje refleksję nad samym sobą, pracę z formą, by współgrała ona z przekazem filozoficznego traktatu czy eseju.

Do celów Filozofii Filmowo należą: - upowszechnianie wiedzy filozoficznej; - wprowadzanie filozofii w przestrzeń publiczną; - kształtowanie umiejętności krytycznego odbioru sztuki filmowej; - rozwijanie krytycznego myślenia i umiejętności analitycznych; - zwiększenie roli filmu jako narzędzia dydaktycznego wykorzystywanego w procesie nauczania filozofii i etyki; - badanie wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy filozofią i filmem; - określenie specyfiki filmu filozoficznego; - propagowanie czytelnictwa; - zwiększenie dostępności dóbr kultury poza wielkimi ośrodkami miejskimi; - promocja regionu; - integracja lokalnego środowiska filmowego; - zacieśnianie współpracy szkół, uczelni i środowiska artystycznego; - wspieranie więzi pokoleń.

Edycje

Zobacz też