Freski z kaplicy na Zamku w Lidzbarku Warmińskim

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Polichromie z połowy XVIII wieku w kaplicy na zamku w Lidzbarku Warmińskim.

Historia

Malowidła ścienne powstały w 1755 roku. Ich autorem jest Józef Korzeniewski, artysta z Lidzbarka Warmińskiego, podopieczny biskupa warmińskiego Adama Stanisława Grabowskiego (syn nadwornego chirurga). Są bardzo cennym elementem wystroju gotyckiej kaplicy zamkowej w Lidzbarku.

Opis

Freski wykonano w technice al secco. Umieszczone zostały na tzw. łukach tarczowych ścian kaplicy oraz w płyciznach sklepienia wielogwiaździstego. Autor podczas wykonania fresków na łukach wzorował się na rycinach włoskiego malarza z przełomu XVII i XVIII wieku - Carla Maratty (carlo Maratti) i niemieckiego rysownika Johanna Ulricha Krausa (Kraussa). Inspiracje do dekoracji ornamentalnej sklepienia i ściany ołtarzowej czerpał z wzorników XIX-wiecznego malarza francuskiego - Juste’a Aurele’a Maissonniera, udostępnionych przez biskupa Grabowskiego.[1]

Charakterystyka

Tematem malowideł w łukach tarczowych są sceny z Pisma Świętego z Księgi Rodzaju (które należy czytać kolejno od ołtarza głównego). Malowidła przedstawiają:

  • na ścianie północnej – „Gościnność Abrahama” („Trzej Aniołowie u Abrahama” Rdz 18, 2-10), „Ofiarowanie Izaaka” (Rdz 22, 1-19), „Rebeka przy studni” (Rdz 24, 11-19), „Sen Jakuba” („Drabina Jakubowa” Rdz 28,12-17);
  • na ścianie zachodniej – „Józef i jego bracia” („Józef objaśnia sen braciom” Rdz 37, 5-10), „Józef rozpoznany przez braci” („Józef jako rządca Egiptu” Rdz 45, 1-15).

Pierwsza i trzecia scena oparte zostały na rycinach według Maratty, druga, czwarta i szósta – na pracach Krausa. Ścianę wschodnią i południową oraz sklepienie zdobi ornament rocaille’owy, czyli typowy wzór rokokowy z charakterystycznym motywem muszli oraz kogucich grzebieni. Wzór oplata także anioły z Arma Christi, czyli Narzędziami Męki Panskiej oraz symbolami zwycięstwa. Całość malowidła dopełniają uskrzydlone główki putto.

Zobacz też

Przypisy

  1. J. B. Kluk, Józef Korzeniewski (około 1732-1780). Malarz na dworze biskupa Adama Stanisława Grabowskiego, „Folia Fromborcensia”, R. I (1992), nr 1, [wyd. 1993], s. 66-70.

Bibliografia

  1. Kaplica na zamku w Lidzbarku Warmińskim. Dzieje - Architektura - Fundacje artystyczne - Konserwacja i restauracja / pod red. Andrzeja Rzempołucha. - Olsztyn: Muzeum Warmii i Mazur, 2010. – S. 49-64.
  2. Radtke, Edward: Rezydencja Lidzbarska biskupów warmińskich / Edward Radtke. - Olsztyn : OBN, 2010. – S. 135-145.

Linki