Fundacja im. Mikołaja Kopernika we Fromborku

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Logo Fundacji.
Członkowie fundacji w 1996 r. Od lewej: Jan Brzozecki, Janusz Kosinski, Lech Niemcewicz, Bogusława Chorostin, Andrzej Rzempołuch, Alicja Daszkiewicz. Fot. Elżbieta Topolnicka-Niemcewicz.
Źródło: „Folia Fromborcensia”, 1999, nr 1, s. 207.
Fundacja Mikolaja kopernika frombork3.jpg

Instytucja społeczna działająca od 1992 r. we Fromborku na rzecz promocji nauki i kultury warmińskiej

Siedziba

ul. Katedralna 11, skr. pocztowa 22 14 - 530 Frombork

Historia

Fundacja została powołana w 1992 r., zgodnie z uchwałą Rady Miasta i Gminy Frombork. Jej założenie poparły środowiska naukowe Olsztyna i Elbląga. Jest instytucją zrzeszającą badaczy nauki i kultury umysłowej Warmii oraz osoby zainteresowane pracą na rzecz ochrony zabytków Fromborka i jego przyszłej wizji, jako centrum naukowego. Wśród jej członków są m.in. Elżbieta Topolnicka-Niemcewicz (prezes), Andrzej Rzempołuch, Jan Brzozecki, Janusz Kosinski, Lech Niemcewicz, Bogusława Chorostin, Alicja Daszkiewicz, Franciszek Sokołowski, Weronika Wojnowska, Stanisław Achremczyk.

Cele

W myśl statutu celem fundacji jest:

 • tworzenie historycznego i współczesnego dorobku naukowego, kulturalnego i artystycznego
 • aktywne promowanie nauki, kultury i sztuki polskiej i zagranicznej
 • skupienie wokół idei Fundacji szerokiego ruchu twórców, uczonych i artystów, w celu zacieśnienia wszechstronnych związków nauki i kultury polskiej i światowej
 • upamiętnienie postaci Mikołaja Kopernika
 • dążenie do zachowania zabytkowej struktury miasta Fromborka

Działalność

W 1993 r. podjęto działalność wydawniczą. Dotychczas ukazały się dwa zeszyty pisma „Folia Fromborcesia” (R. I – 1993, R. II - 1999) – będącego z założenia platformą prezentacji dokonań programowych Fundacji oraz wszelkich zagadnień kultury artystycznej, dawnej i współczesnej, a także różnorodnych form piśmiennictwa o sztuce. Tematyczny obszar zainteresowania Fundacji to: historyczna Warmia i Prusy Książęce wraz z Królewcem (Prusy Wschodnie w granicach z XIX w.), życie i działalność Mikołaja Kopernika. Program prac Fundacji zakłada organizację spotkań naukowych. Dotychczas odbyły się:

 • 27 kwietnia – 2 maja 1992 r. – konferencja naukowa „Czas i astronomia w spotkaniu dwóch światów”, zorganizowana w pomieszczeniach szpitala św. Ducha Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku
 • 20-23 maja 1993 r. – sesja naukowa „Mikołaj Kopernik – kanonik, astronom, lekarz. W 450 rocznicę śmierci 1543-1993”, zorganizowana w Olsztynie i Fromborku
 • 25-27 lutego 1994 r. – I Seminarium Ekologiczne Fundacji im. Mikołaja Kopernika we Fromborku
 • 10-13 marca 1995 r. – II Seminarium Ekologiczne Fundacji im. Mikołaja Kopernika „Frombork Eko-wizja 2000”
 • 23-30 sierpnia 1998 r. – I Międzynarodowe Warsztaty Muzyczne „Frombork ‘98”
 • 1999 r. – akcja „Kolekcja dla Braniewa” - wystawa dzieł sztuki wybitnych polskich artystów XX/XXI w. przekazana Miejskiej Bibliotece Publicznej w Braniewie jako stały depozyt przez Fundację im. Mikołaja Kopernika we Fromborku

Prowadzone były także prace badawcze nad rzeźbą i malarstwem na Warmii i dawnych Prus Książęcych, udokumentowaniem kapliczek powiatu braniewskiego oraz popularyzacją „Szlaku Kopernika”.

Bibliografia

 1. Ważniejsze wydarzenia z prac Fundacji im. Mikołaja Kopernika we Fromborku 1993-1999 // „Folia Fromborcensia”. - R. II (1999), nr 1, s. 204-207.
 2. Topolnicka-Niemcewicz, Elżbieta: Fundacja im. Mikołaja Kopernika we Fromborku / Elżbieta Topolnicka-Niemcewicz // „Folia Fromborcensia”. - R. I (1992), nr 1, s. 3-4.