Galeria Sztuki w Olsztynku

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie w latach 1976-1985. Od 1985 r. część Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku.

Siedziba

Galeria Sztuki oraz Dom Mrongowiusza
Olsztynek
ul. Rynek 1

Historia

Z inicjatywy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie odbudowano i zaadaptowano na cele muzealne gotycki kościół ewangelicki zburzony w 1945 r. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Państwowe Pracownie Konserwacji Zabytków, Oddział w Olsztynie. W 1976 r. otwarto w nim Galerię Sztuki. Była oddziałem Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, ale bezpośrednio podlegała Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej w Stębarku. W 1980 roku przejęto od władz miejskich Olsztynka Dom K.C. Mrongowiusza. Budynek wymagał kapitalnego remontu, który przeprowadzono w latach 1981-1983. W 1985 r. „Galeria Sztuki” została przekazana Muzeum Budownictwa Ludowego.

Dyrektorzy

Działalność wystawiennicza

Oddział dysponował 335 m² powierzchni wystawienniczej. Powierzchnia wystawiennicza Domu Mrongowiusza wynosiła 73 m². Otwarcie pierwszej ekspozycji w Galerii nastąpiło w lipcu 1976 r. Galeria w Olsztynku nie gromadziła własnych zbiorów, korzystała z pomocy i zasobów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Nawiązano również kontakty z muzeami wojska w Białymstoku i Warszawie, Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku oraz Ośrodkiem Informacji i Kultury Niemieckiej Republiki Demokratycznej. W Galerii zorganizowane zostały wystawy:

 • Rzeźba współczesna
 • Wieś w sztuce
 • Portret dawny
 • Sztuka ludowa Warmii i Mazur – wczoraj i dziś
 • Miniatury pomników – chwała oręża polskiego
 • W niewoli Wermachtu
 • Sztandary żołnierskiej chwały
 • Sztuka za drutami kolczastymi
 • Żołnierski dar
 • Stalag IB – miejsce niewoli i niedoli
 • Technika dawnej wsi
 • Kronikarskie zapisy rysunkowe Kazimierza Macedońskiego
 • Oręż strzelecki żołnierza polskiego
 • Harcerstwo na Warmii i Mazurach
 • Broń i wyposażenie żołnierza polskiego w latach 1914-1954
 • Dawny wiejski sprzęt gospodarstwa domowego
 • Sztuka ludowa na Warmii, Mazurach i Powiślu 1945-1985
 • Wiejski transport i komunikacja
 • Polskie garncarstwo ludowe
 • Z historii i kultury Afryki
 • Historia i sztuka Indonezji
 • Dawna warmińska rzeźba ludowa
 • Dawne kaflarstwo mazurskie
 • Dawne wyroby garncarskie z Warmii i Mazur
 • Dawno i niedawno
 • Współczesna twórczość ludowa
 • Z tradycji Mongołów
 • Sztuka Afganistanu, Kazachstanu i Mongolii

Oddział mający stanowić galerię sztuki coraz bardziej orientował się na prezentację dziejów dawnego obozu jenieckiego Stalag I-B Hohenstein oraz przyległego cmentarza ofiar obozu w Suwie. W Domu K. C. Mrongowiusza zorganizowano stałą ekspozycję biograficzną Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza.

Działalność edukacyjna

Galeria współpracowała z miejscowymi władzami oraz szkołami. Organizowane były imprezy artystyczne i odczyty, spotkania i lekcje muzealne. W 1983 odbyła się w Galerii sesja popularno-naukowa z udziałem byłych jeńców Stalagu IB.

Bibliografia

 1. Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku // „Olsztyński Informator Kulturalny”. – 1993, nr 1, s. 13.
 2. Ogrodziński, Władysław: Muzeum Warmii i Mazur w latach 1980-1983 / Władysław Ogrodziński // „Rocznik Olsztyński”. – T. 16 (1989), s. 429-476.