Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: wbp.olsztyn.pl
Zbiór referatów z sesji zorg. przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie w 2008 r. Praca pod red. G. Kobrzenieckiej-Sikorskiej.

(1959- ) – historyk sztuki, muzealnik, wykładowca Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Biografia

Urodziła się w 1959 r. W 1983 r. ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1999 r. uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Działalność

Pracuje w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie jako starszy kustosz, kierownik Działu Ikon. Kieruje Pracownią Przedmiotów Teoretyczno-Metodycznych w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego. Jest również wykładowcą historii sztuki w [[ewim:Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie|Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie. Współpracowała z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, gdzie wykładała historię malarstwa ikonowego i prowadziła seminarium w tym zakresie. Specjalizuje się w sztuce Ortodoksji, głównie w ruskim i rosyjskim malarstwie ikonowym. Jest autorką szeregu publikacji i wystaw muzealnych.

Publikacje

Opublikowała m. in.

  • Ikony staroobrzędowców w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (1993)
  • Ołtarzyki, ikony i krzyże staroobrzędowców (1999)
  • Ikona, kult, polityka. Rosyjskie ikony maryjne od drugiej połowy XVII w. (2000)
  • Wizerunki carów rosyjskich. Między ikoną a portretem (2007)
  • Artystyczne i duchowe oblicze ikony. Katalog wystawy ikon za zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie zakonserwowanych w latach 1976-2007 (2007)

Nagrody i wyróżnienia

  • Wyróżnienie Ministra Kultury i Sztuki za przygotowanie wystawy „Staroobrzędowcy w Polsce i ich ikony” (1997)

Bibliografia

  1. Gesty, znaki, symbole / pod red. Piotra Obarka. - Olsztyn : Studio GRAVITE, 2010. –S. 196.
  2. Katedra sztuk pięknych : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie / pod red. Elżbiety Cieśniarskiej. – Olsztyn : Studio AVALON, 2004. - S. 98.

Zobacz też

  • Strona internetowa Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie www.uwm.edu.pl