Grażyna Rajchert

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Archiwum prywatne.
Źródło: Archiwum prywatne.
Medal SBP, 2007.
Źródło: Archiwum prywatne.

(1957- ) – bibliotekarka, animatorka kultury

Biografia

Urodziła się 26 września 1957 r. w Działdowie. W 1979 r. ukończyła Liceum dla Pracujących w Działdowie. W 1982 r. została absolwentką Policealnego Studium Bibliotekarskiego Zaocznego w ]Olsztynie. Odbyła roczny Kwalifikacyjny Kurs Bibliotekarski w Warszawie (1990 r.). W 2007 r. uzyskała dyplom magistra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego. Mieszka i pracuje w Działdowie. Ma dwoje dzieci (syna Jacka – 1978 r. i córkę Wiolettę – 1980 r.) oraz dwoje wnucząt. Jej pasją jest literatura piękna, słuchanie muzyki, poznawanie nowych miejsc oraz projektowanie i szycie.

Działalność

Pierwszą pracę podjęła 1 kwietnia 1976 r. w Centrali Nasiennej w Działdowie. Trzy lata później - 1 czerwca 1979 r. została zatrudniona w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Działdowie jako pracownik Oddziału dla Dzieci. Obecnie pracuje na stanowisku kustosza. Jest aktywnym organizatorem życia kulturalnego najmłodszych. Od wielu lat działa na rzecz popularyzacji czytelnictwa, podejmuje starania o włączenie dzieci i młodzieży z Działdowa w ogólnopolski i wojewódzki ruch czytelniczy. Współpracuje z instytucjami kulturalnymi z regionu, m.in. podczas edycji konkursów plastycznych i literackich organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie:

  • „Przyjaciele Kubusia Puchatka” – 2006 r.
  • „Przygody Tomka na Warmii i Mazurach” – 2007 r.

Zasiada w jury konkursów recytatorskich organizowanych przez Miejski Dom Kultury w Działdowie i Szkołę Podstawową nr 4 w Działdowie. Rokrocznie uczestniczy w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”.

Udział w organizacjach

Nagrody i odznaczenia

  • Medal „W dowód uznania za zasługi dla bibliotekarstwa i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich” (2007)