Grażyna Wróblewska

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Bibliotekarka, pracownik Biblioteki Akademii Rolniczo-Techniczne w Olsztynie.

Biografia

Ukończyła studia magisterskie z zakresu historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także Kurs dla Pracowników Bibliotek Publicznych. W 1975 r. zdała egzamin na starszego kustosza dyplomowanego. Od 1999 r. jest na emeryturze.

Działalność

W latach 1965-1967 pracowała w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nidzicy na stanowisku kierownika Działu Instrukcyjnego. W 1967 r. została zatrudniona w Bibliotece Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie (od 1972 r. Biblioteka Akademii Rolniczo-Technicznej). W latach 1967-1974 pracowała w Oddziale Udostępniania Zbiorów, następnie pełniła funkcje kierownicze: w Sekcji Czytelń (1972-1974), Oddziale Opracowania Wydawnictw Ciągłych (1974-1975), Oddziale Udostępniania Zbiorów (1976--1999). W latach 1983-1984 była zastępcą dyrektora Biblioteki ART.

Przynależność do organizacji

Jest członkinią Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich; a także wiceprzewodniczącą Rady Oddziałowej Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Odznaczenia

  • Odznaka Zasłużonym dla Warmii i Mazur (1976)
  • Honorowa Odznaka Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (1980)
  • Odznaka Zasłużony Działacz Kultury (1983)
  • Zasłużony dla Uczelni (1991)
  • Medal 70-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (1994)

Nagrody i wyróżnienia

  • Srebrny Laur Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego za zasługi dla rozwoju Uniwersytetu i bibliotek akademickich w Olsztynie (2011)

Bibliografia

  1. Bibliotekarze akademiccy : w sześćdziesięcioleciu szkolnictwa wyższego w Olsztynie 1950-2010 / pod red. Danuty Koniecznej. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010. – S. 99.