Halina Giżyńska-Burakowska

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Giżyńska-Burakowska Halina, Panna z Wilczogóry. Wspomnienia 1932-2007, Sierpc, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej, 2008, s. 105.

(1932-2012) – bibliotekarka

Biografia

Urodziła się we wsi Wilczogóra k. Sierpca w rodzinie rolniczej.
Ukończyła w roku 1950 LO w Sierpcu. Po maturze pracowała jako nauczycielka w Szkole Podstawowej w Jeżewie. Po roku pracy rozpoczęła studia polonistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które ukończyła w 1956 r. Kwalifikacje bibliotekarskie uzyskała w Państwowym Ośrodku Kształcenia Bibliotekarzy w Olsztynie.
Od 1957 roku pracowała w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie: w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym jako bibliotekarz instruktor (od 1958 r.), w którym zajmowała m.in. organizacją spotkań autorskich, następnie w Dziale Gromadzenia i Opracowywania Zasobów. W latach 1963-1965 pracowała w Wydziale Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Następnie ponownie została pracownikiem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – najpierw w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym, od 1972 r. jako kierowniczka Działu Udostępniania Zasobów. Po przejściu na emeryturę w 1992 r. przeniosła się do Sierpca.
Publikowała w biuletynie wydawanym przez bibliotekę oraz w prasie: „Gazecie Olsztyńskiej”, „Bibliotekarzu Olsztyńskim”, „Poradniku Bibliotekarza”, „Słowie Powszechnym” oraz „Warmii i Mazurach”.
Była zaangażowana w kształcenie młodych bibliotekarzy – pracowała jako wykładowca olsztyńskiego Punktu Konsultacyjnego Państwowego Ośrodka Korespondencyjnego Kształcenia Bibliotekarzy (później Studium Bibliotekarskiego), współorganizowała kursy wyjazdowe dla bibliotekarzy w terenie. W latach 1965-1992 prowadziła również wykłady w policealnym studium dla bibliotekarzy.
Od jesieni 2008 r. była ponownie obywatelką i mieszkanką Olsztyna.

Publikacje

  • Panna z Wilczogóry. Wspomnienia 1932-2007 (2008)
  • Sierpczanie Tysiąclecia (2005) – razem z Janem Burakowskim

Bibliografia

  1. Rojek, Józef Jacek: Literaci & literatura Warmii i Mazur : przewodnik eseistyczny / Józef Jacek Rojek ; [aut. zdj. Wacław Kapusto et al.]. – Olsztyn : Fundacja Środowisk Twórczych, 2008. – S. 118.
  2. Giżyńska-Burakowska, Halina: Panna z Wilczogóry : wspomnienia 1932-2007 / Halina Giżyńska-Burakowska. – Sierpc : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej, 2008. – S. 71-130.

Zobacz też

  • Staniszewska, Magdalena: Halina Giżyńska-Burakowska 1932-2012, wspomnienie na stronie sierpc.com.pl [1]