Hans Schmauch

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Źródło: „Ermlandischer Hauskalender”, 1958, s. 138.

(1887-1966) – historyk, nauczyciel, badacz dziejów Warmii

Biografia

Urodził się 13 sierpnia 1887 r. w Gdańsku, jako syn urzędnika kolejowego. Przez trzy lata studiował w Seminarium Duchownym w Pelplinie. Naukę kontynuował na Uniwersytetach we Wrocławiu i w Królewcu. Po ukończeniu studiów podjął pracę jako nauczyciel w Gimnazjum w Ornecie, gdzie wykładał grekę i uczył historii. Do 1945 r. był nauczycielem w liceum w Malborku. Doktorat uzyskał po przedstawieniu pracy na temat wpływów Zakonu Krzyżackiego na obsadę biskupstwa warmińskiego. Prowadził też wykłady w Staatliche Akademie w Braniewie. Po 1945 r. osiadł w Munster. Wykładał też w wyższej szkole w Konigstein. Zmarł 12 sierpnia 1966 r. w St. Augustin koło Siegburga.

Działalność

Zaliczany do najwybitniejszych badaczy Warmii. W swojej pracy zajmował się gospodarką finansową warmińskich biskupów w XVI w., sytuacją Warmii w granicach Rzeczypospolitej, a przede wszystkim działalnością Mikołaja Kopernika. Do lat 40-tych XX wieku prowadził badania we Fromborku. Pogłębiał wiedzę na temat dziejów Warmii także w oparciu o zasoby archiwalne we Włoszech i w Szwecji. W latach 60-tych uczestniczył w dyskusji na temat prawdziwości tezy o święceniach kapłańskich Mikołaja Kopernika (opierał się na odkrytym przez siebie piśmie Maurycego Ferbera z 4 lutego 1531 r.).

Udział w organizacjach

W 1926 r. został członkiem Zarządu Warmińskiego Towarzystwa Naukowego (Historischer Yerein fur Ermland). W 1937 r. objął funkcję przewodniczącego. W 1955 r. ponownie reaktywował to stowarzyszenie w Niemczech Zachodnich. Przewodniczył do 1966 r. Z inicjatywy towarzystwa wznowiono w Osnabruck edycję czasopisma naukowego poświęconego przeszłości Warmii - „Zeitschrift fur die Geschichte und Altertumskunde Ermlands”.

Publikacje

Publikacja wydana w Braniewie w 1927 r.

Jest autorem wielu publikacji naukowych w języku niemieckim poświęconych dziejom Warmii. Część z nich dotyczy życia i działalności Mikołaja Kopernika:

  • Zur Koppernikusforschung (1927) - w zasobach Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej
  • Nicolaus Coppernicus und die Wiederbesiedlungsversuche des ermländischen Domkapitels um 1500 (1941)
  • Kopernikus-Forschungen (1943) – redakcja wraz z Johannesem Papritzem
  • Nicolaus Copernicus (1954)

Bibliografia

  1. Chłosta, Jan: Więksi i najwięksi twórcy kultury niemieckiej z Prus Wschodnich / Jan Chłosta. – Olsztyn : Książnica Polska, 1999. - S. 103-104.

Zobacz też

  • Stanisław R. Brzostkiewicz: Kopernik znany i nieznany, materiał na stronie pisma „Urania” postepy.camk.edu.pl