II Mrągowski Kongres Kobiet Wspólnota, Równość, Odpowiedzialność - 2014

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Oficjalny plakat imprezy
Źródło:mragowo.wm.pl

Przedsięwzięcie zorganizowane w Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie w dniach 07 - 08. czerwca 2014 r. przez Stowarzyszenie Kongres Kobiet.

Cele

Celami Stowarzyszenia są:

 1. działania na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn,
 2. działania na rzecz zwiększania aktywności kobiet i ich udziału w życiu politycznym i publicznym,
 3. pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających kobietom czynny udział w życiu społecznym, politycznym i publicznym,
 4. działania mające na celu poprawę sytuacji kobiet.

Główne działania i postulaty Kongresu Kobiet dotyczą dziesięciu dziedzin:

 1. Stwarzania mechanizmów służących wyrównywaniu szans i możliwości kobiet w życiu publicznym (parytety, kwoty).
 2. Przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.
 3. Równoważenia roli wychowawczej i pracy zawodowej kobiet i mężczyzn.
 4. Stwarzania instytucji stojących na straży równych praw oraz rów­nych szans i możliwości kobiet.
 5. Aktywizacji politycznej, samorządowej i obywatelskiej kobiet.
 6. Poprawy sytuacji zdrowotnej kobiet (w tym wzmocnienia praw reprodukcyjnych, szczególnie refundacji zapłodnienia In vitro).
 7. Aktywizacji zawodowej i społecznej kobiet.
 8. Edukacji w duchu równości, przeciwdziałaniu wykluczającym stereotypom (w edukacji i kulturze masowej).
 9. Promocji działalności kulturotwórczej kobiet.
 10. Troski o status i prawa kobiet wiejskich.

Program imprezy

7 czerwca 2014r. (sobota):

 • 9.30 –10.00 Rejestracja uczestniczek i uczestników
 • 10.00-10.30 Uroczyste rozpoczęcie II Mrągowskiego Kongresu Kobiet, przedstawienie działalności Kongresu Kobiet oraz emisja filmu z V Warszawskiego Kongresu Kobiet
 • 10.30-12.00 Emisja filmu dokumentalnego „Miss Representation”
 • 12.00-12.15 Mini Recital Anny Sosnowskiej ( Świetlica Terapeutyczna - nauczyciel Ewa Szałachowska)
 • 12.15-14.15 I Panel dyskusyjny „Oblicza przemocy” - Joanna Piotrowska „Feminoteka”- Warszawa, Alicja Nowicka „Synapsa”- Mrągowo, Bernadetta Wojtuń, pracująca ze sprawcami przemocy-Mrągowo, Piotr Kozłowski, psychoterapeuta-Olsztyn, Piotr Mendroch, Pastor Kościoła Ewangelickiego-Mrągowo
 • 14.15-14.45 Park Kobiet (kiermasz twórczości kobiecej) i Lunch wegetariański
 • 14.45 -16.30 II Panel dyskusyjny „Wybory kobiet” - Joanna Mucha, Ministra Sportu - Lublin, Agata Dowhań „Sukces”- Mrągowo, Beata Szachowicz, ppłk Staży Granicznej - Kętrzyn, Anna Przybylska, bizneswoman/działaczka społeczna - Warszawa
 • 16.30 -17.00 Koncert Iwony Stepnowskiej-Chudek
 • 17.00 wspólna Kolacja w Klubie Orbita w Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie, kuchnia wegetariańska Ireny Dębskiej i Iwony Strus

8 czerwca 2014 r. (niedziela)- warsztaty samorozwoju:

 • 10.00-12.30 – I GRUPA (12 KOBIET)- prow. Krzysztof Jankowski „Poznaj siebie lepiej dzięki technice selfcoachingu”
 • 10.00-12.30 – II GRUPA (12 KOBIET)- prow. Magdalena Milewska „Siła jest we mnie

Bibliografia