I Mrągowski Kongres Kobiet Solidarność kobiet ponad wszystkim - 2013

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Oficjalny plakat imprezy
Źródło:kongreskobiet.pl

Przedsięwzięcie zorganizowane w Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie 15. września 2013 r. przez Stowarzyszenie Kongres Kobiet.

Cele

Celami Stowarzyszenia są:

 1. działania na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn,
 2. działania na rzecz zwiększania aktywności kobiet i ich udziału w życiu politycznym i publicznym,
 3. pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających kobietom czynny udział w życiu społecznym, politycznym i publicznym,
 4. działania mające na celu poprawę sytuacji kobiet.

Główne działania i postulaty Kongresu Kobiet dotyczą dziesięciu dziedzin:

 1. Stwarzania mechanizmów służących wyrównywaniu szans i możliwości kobiet w życiu publicznym (parytety, kwoty).
 2. Przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.
 3. Równoważenia roli wychowawczej i pracy zawodowej kobiet i mężczyzn.
 4. Stwarzania instytucji stojących na straży równych praw oraz rów­nych szans i możliwości kobiet.
 5. Aktywizacji politycznej, samorządowej i obywatelskiej kobiet.
 6. Poprawy sytuacji zdrowotnej kobiet (w tym wzmocnienia praw reprodukcyjnych, szczególnie refundacji zapłodnienia In vitro).
 7. Aktywizacji zawodowej i społecznej kobiet.
 8. Edukacji w duchu równości, przeciwdziałaniu wykluczającym stereotypom (w edukacji i kulturze masowej).
 9. Promocji działalności kulturotwórczej kobiet.
 10. Troski o status i prawa kobiet wiejskich.

Program

 • 9.00 - Rejestracja uczestniczek
 • 9.30 - Uroczyste otwarcie I Mrągowskiego Kongresu Kobiet
 • 10.00 - Emisja Filmu „Siła Kobiet”
 • 11.30 - I Panel Dyskusyjny „Odwaga w działaniu” (uczestniczki: dr Beata Szachowicz, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Enerlich, Małgorzata Błyskun, Magdalena Markiewicz, Małgorzata Kozłowska)
 • 13.00 - Przerwa na lunch i Park Kobiet (prezentacja twórczości kobiecej)
 • 13.40 -II Panel dyskusyjny „solidarność Kobiet ponad wszystkim”(uczestniczki: prof. Magdalena Środa, Burmistrz Otolia Siemieniec, Wójcina Agnieszka Kurczewska, Pełnomocniczka KK Jadwiga Król, Prezeska „Synapsy” Alicja Nowicka i Członkini Rady Programowej KK Danuta Tchorowska)
 • 15.20- Uroczyste zakończenie I Mrągowskiego Kongresu Kobiet
 • 15.30- Koncert Anity Łosińskiej

Multimedia

Bibliografia